LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Balansräkning     2014    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 37 200 15 400 5 540 810 800 8 090 3 420 280 860 210 1 710
Gårdar 820<n<830 150<n<160 80<n<90 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 5<n<10 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 60,5 59,3 49,9 0,5 43,9 63,5 71,9 48,7 95,3 58,8 92,0
Djurenheter 27,1 0,1 0,4 0,0 0,0 52,7 67,8 28,0 226,9 380,7 36,6
AKTIVA 464 500 351 100 281 700 671 600 313 400 627 600 564 200 340 100 1 007 000 1 184 000 747 700
    Immateriella tillgångar 9 300 920 690 10 200 0 32 400 14 400 480 2 640 40 3 690
          Jordområden 190 300 201 800 144 400 17 400 151 600 174 800 191 500 142 100 349 700 163 400 341 400
          Byggnader 82 300 25 900 32 300 374 900 33 400 147 300 109 800 90 000 232 800 727 900 116 200
          Maskiner 73 600 54 700 48 200 103 000 42 200 108 900 78 700 43 500 140 000 140 400 116 300
          Täckdiken 23 000 22 500 16 100 330 13 400 24 700 25 600 8 550 42 700 10 500 46 900
          Växtbestånd 150 60 20 520 2 980 0 0 0 0 0 920
          Övriga anläggningstillgångar 530 100 210 1 840 1 070 890 870 1 150 430 4 340 1 700
Långfristiga placeringar 13 600 2 400 4 630 9 160 4 740 37 400 15 700 710 59 600 18 300 12 500
    Omsättningstillgångar 50 200 28 300 19 400 38 300 48 000 77 300 99 400 37 200 157 700 84 400 72 100
    Fordringar 17 100 10 700 15 000 56 100 16 000 20 600 23 200 14 200 17 100 33 700 34 200
    Bankdeposit och kassa 4 310 3 690 750 59 900 160 3 250 5 000 2 230 4 280 730 1 770
PASSIVA 464 500 351 100 281 700 671 600 313 400 627 600 564 200 340 100 1 007 000 1 184 000 747 700
  Eget kapital 338 500 292 500 209 300 221 400 283 600 424 200 378 400 254 800 754 900 511 100 557 600
Främmande kapital 126 000 58 600 72 400 450 100 29 800 203 400 185 700 85 300 252 100 672 600 190 100


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/