SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
                    Nyckeltal                                  2012    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 39 400 15 500 5 810 940 1 000 9 010 3 720 350 1 060 140 1 790
Gårdar 850<n<860 160<n<170 70<n<80 60<n<70 11<n<20 320<n<330 90<n<100 11<n<20 40<n<50 11<n<20 50<n<60
Odlingsareal 56,4 55,2 47,4 0,4 30,3 59,9 66,7 47,3 85,2 53,9 86,7
Djurenheter 25,5 0,1 0,1 0,0 0,0 48,5 62,1 29,3 198,6 321,5 37,2
Företagarvinst -24 700 -16 600 -17 000 -28 600 -40 700 -32 300 -35 600 -34 000 -35 900 -54 600 -36 300
        + Företagarfamiljens löneanspråk 29 300 12 300 13 000 55 700 31 200 57 900 40 300 39 000 44 400 38 200 35 400
        +Räntekravet 17 300 15 200 11 600 12 200 11 500 21 400 19 800 12 800 34 200 28 200 25 400
Företagarinkomst 21 900 10 800 7 700 39 300 3 590 47 000 24 400 17 700 42 700 11 800 24 500
Lönsamhetskoefficient 0,47 0,39 0,31 0,58 0,08 0,59 0,41 0,34 0,54 0,18 0,40
Företagarinkomst 21 900 10 800 7 700 39 300 3 590 47 000 24 400 17 700 42 700 11 800 24 500
        - Räntekrav -17 300 -15 100 -11 600 -12 200 -13 100 -21 400 -19 800 -12 700 -34 100 -28 100 -25 400
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 520 -4 390 -3 880 27 100 -9 540 25 600 4 630 4 910 8 490 -16 300 -980
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 010 840 890 3 840 2 150 3 990 2 770 2 680 3 060 2 630 2 440
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,3 -5,2 -4,3 7,0 -4,4 6,4 1,7 1,8 2,8 -2,3 -0,3
Eget kapital 313 800 274 800 208 300 193 500 200 500 400 800 335 500 207 500 661 900 555 600 437 900
        Total kapital 420 400 324 800 266 200 511 900 276 600 568 000 493 900 285 600 875 100 1 082 000 595 500
Soliditetsgrad 74,6 84,6 78,2 37,8 72,5 70,6 67,9 72,7 75,6 51,4 73,5
Avkastning på total kapital -4 300 -140 -3 310 -9 080 -25 100 -6 570 -10 500 -18 400 6 110 -14 000 -6 850
        Kapital under räkenskapsåret 410 900 315 300 265 000 511 300 277 800 553 100 481 600 280 900 859 600 1 048 000 583 700
Avkastnings % på kapital -1,0 -0,0 -1,2 -1,8 -9,0 -1,2 -2,2 -6,6 0,7 -1,3 -1,2


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/