SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2011    
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 41 000 8 170 5 990 7 310 8 740 8 740 1 670 260 40 30
Gårdar 890<n<900 40<n<50 60<n<70 110<n<120 200<n<210 280<n<290 130<n<140 30<n<40 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 55,2 24,5 37,9 59,8 59,2 78,6 97,4 105,4 16,1 .
Djurenheter 24,8 0,0 0,7 5,6 21,3 50,4 167,8 176,6 125,4 .
Företagarvinst -22 000 -11 500 -15 800 -20 900 -28 000 -28 600 -32 600 -31 900 -73 500 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 000 6 480 12 700 19 900 38 500 52 100 59 800 68 400 56 700 .
        +Räntekravet 17 000 5 620 10 000 16 400 18 400 25 600 42 100 41 600 76 000 .
Företagarinkomst 22 400 310 6 010 13 700 26 400 46 900 66 000 73 700 44 900 .
Lönsamhetskoefficient 0,49 0,03 0,27 0,38 0,46 0,60 0,65 0,67 0,34 .
Företagarinkomst 22 400 310 6 010 13 700 26 400 46 900 66 000 73 700 44 900 .
        - Räntekrav -15 400 -5 400 -9 240 -14 800 -15 900 -23 400 -38 800 -37 300 -61 700 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 6 920 -5 090 -3 230 -1 090 10 500 23 500 27 200 36 400 -16 800 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 050 450 890 1 410 2 730 3 690 4 240 4 850 4 020 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,4 -11,1 -3,6 -0,8 3,8 6,4 6,4 7,5 -4,2 .
Eget kapital 301 200 117 900 186 000 286 600 310 900 451 500 731 900 646 800 1 080 000 .
        Total kapital 401 500 128 400 219 400 343 700 385 700 644 500 1 195 000 1 490 000 1 963 000 .
Soliditetsgrad 75,0 91,8 84,8 83,4 80,6 70,1 61,2 43,4 55,0 .
Avkastning på total kapital -3 740 -5 850 -5 590 -4 500 -9 950 710 17 800 28 200 8 140 .
        Kapital under räkenskapsåret 391 200 126 100 214 100 332 700 376 600 626 000 1 172 000 1 453 000 1 956 000 .
Avkastnings % på kapital -1,0 -4,6 -2,6 -1,4 -2,6 0,1 1,5 1,9 0,4 .

7909166

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/