SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                      2011    
Medeltal A-område B-område C1-område C2-område C2p-område C3-område C4-område
Gårdar representerade 41 000 5 640 12 500 9 450 10 900 940 1 420 150
Gårdar 890<n<900 110<n<120 210<n<220 190<n<200 270<n<280 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Odlingsareal 55,2 62,7 57,7 49,6 54,3 56,1 49,9 31,8
Djurenheter 24,8 14,5 22,0 25,6 30,8 33,7 33,7 25,9
Företagarvinst -22 000 -21 800 -20 300 -23 700 -20 900 -24 900 -33 300 -28 000
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 000 20 100 26 600 27 600 34 100 41 500 45 700 41 900
        +Räntekravet 17 000 20 200 17 600 17 000 16 200 11 600 11 400 7 630
Företagarinkomst 22 400 17 600 21 800 19 100 28 000 26 400 23 000 21 200
Lönsamhetskoefficient 0,49 0,44 0,49 0,43 0,56 0,50 0,40 0,43
Företagarinkomst 22 400 17 600 21 800 19 100 28 000 26 400 23 000 21 200
        - Räntekrav -15 400 -19 400 -15 400 -15 200 -14 700 -9 860 -10 600 -7 400
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 6 920 -1 830 6 280 3 860 13 200 16 500 12 300 13 800
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 050 1 420 1 880 1 950 2 420 2 940 3 240 2 960
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,4 -1,1 3,3 2,0 5,5 5,6 3,8 4,7
Eget kapital 301 200 379 400 308 300 290 500 283 900 198 100 218 900 135 100
        Total kapital 401 500 449 100 399 300 398 300 399 300 319 300 340 500 245 100
Soliditetsgrad 75,0 84,5 77,2 72,9 71,1 62,0 64,3 55,1
Avkastning på total kapital -3 740 -630 -2 130 -5 420 -2 890 -11 500 -18 900 -16 900
        Kapital under räkenskapsåret 391 200 436 500 390 600 388 900 388 000 312 100 321 600 251 300
Avkastnings % på kapital -1,0 -0,1 -0,5 -1,4 -0,7 -3,7 -5,9 -6,7

7909163

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/