SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2011    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 41 000 15 500 6 060 1 030 980 9 590 3 930 390 1 180 190 2 100
Gårdar 890<n<900 160<n<170 70<n<80 50<n<60 11<n<20 330<n<340 90<n<100 11<n<20 40<n<50 11<n<20 60<n<70
Odlingsareal 55,2 53,4 50,9 0,4 33,4 55,3 66,0 36,1 79,6 60,7 86,8
Djurenheter 24,8 0,0 0,2 0,0 1,1 44,3 57,4 21,7 196,2 242,3 37,0
Företagarvinst -22 000 -15 200 -12 500 -30 800 -17 900 -30 500 -32 500 -33 500 -41 200 140 -28 400
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 000 12 100 16 000 53 200 33 600 54 600 38 800 35 000 46 000 34 100 31 100
        +Räntekravet 15 400 13 100 11 600 10 400 9 530 17 700 18 200 9 390 29 200 23 200 24 900
Företagarinkomst 22 400 10 000 15 000 32 700 27 900 41 800 24 300 10 900 34 000 57 500 27 600
Lönsamhetskoefficient 0,50 0,40 0,54 0,51 0,65 0,58 0,43 0,24 0,45 1,00 0,49
Företagarinkomst 22 400 10 000 15 000 32 700 27 900 41 800 24 300 10 900 34 000 57 500 27 600
        - Räntekrav -15 400 -13 100 -11 500 -10 300 -12 200 -17 700 -18 100 -9 400 -29 200 -23 100 -24 900
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 6 920 -3 140 3 420 22 300 15 700 24 000 6 170 1 460 4 720 34 300 2 640
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 050 850 1 130 3 770 2 380 3 870 2 740 2 480 3 260 2 410 2 200
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,4 -3,5 3,0 5,9 6,6 6,2 2,3 0,6 1,4 14,2 1,1
Eget kapital 301 200 256 800 235 900 173 300 180 700 359 500 329 600 161 700 602 600 459 300 460 400
        Total kapital 401 500 303 700 298 500 478 500 293 800 501 200 471 500 240 500 798 900 862 500 612 200
Soliditetsgrad 75,0 84,5 79,0 36,2 61,5 71,7 69,9 67,2 75,4 53,3 75,2
Avkastning på total kapital -3 740 -590 870 -13 000 -2 950 -8 910 -9 780 -22 100 -6 200 34 000 120
        Kapital under räkenskapsåret 391 200 294 900 289 700 474 200 280 900 488 800 462 100 231 800 791 400 843 400 590 500
Avkastnings % på kapital -1,0 -0,2 0,3 -2,8 -1,1 -1,8 -2,1 -9,6 -0,8 4,0 0,0

7909160

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/