SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
            Resultaträkning     2011    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 41 000 15 500 6 060 1 030 980 9 590 3 930 390 1 180 190 2 100
Gårdar 890<n<900 160<n<170 70<n<80 50<n<60 11<n<20 330<n<340 90<n<100 11<n<20 40<n<50 11<n<20 60<n<70
Odlingsareal 55,2 53,4 50,9 0,4 33,4 55,3 66,0 36,1 79,6 60,7 86,8
Djurenheter 24,8 0,0 0,2 0,0 1,1 44,3 57,4 21,7 196,2 242,3 37,0
Försäljningsintäkter 77 100 26 600 46 600 331 900 82 200 119 200 79 400 33 800 270 800 354 700 88 300
        Stöd 47 700 31 600 35 700 33 500 32 800 62 400 77 500 42 700 82 200 74 500 70 600
Omsättning 124 800 58 200 82 300 365 500 114 900 181 700 156 900 76 400 353 000 429 200 158 900
Bruttointäkter 141 200 63 300 88 400 379 800 131 800 211 200 191 200 94 200 393 500 480 900 179 200
        Rörliga kostnader -58 000 -20 600 -32 300 -264 700 -59 900 -77 200 -77 200 -33 600 -226 100 -295 600 -71 800
        Gårdsanvändning -11 200 -1 040 -1 300 0 -210 -25 100 -27 400 -11 300 -40 600 -22 300 -14 000
        Företagarfamiljens löneanspråk -29 000 -12 000 -16 000 -53 100 -33 500 -54 600 -38 700 -34 900 -46 000 -34 100 -31 000
        Fastna kostander -24 100 -16 800 -21 000 -38 200 -23 600 -31 000 -28 900 -19 800 -39 500 -35 100 -30 900
Driftsbidrag 18 800 12 800 17 700 23 600 14 400 23 200 18 800 -5 660 41 100 93 600 31 400
        Avskrivningar -22 800 -13 400 -16 900 -37 900 -17 300 -32 700 -28 900 -16 400 -49 000 -61 400 -31 600
Rörelseresultat -4 070 -660 820 -14 400 -2 950 -9 550 -10 100 -22 100 -7 920 32 200 -300
        Nettofinansieringskostnader -2 550 -1 410 -1 850 -6 100 -2 700 -3 300 -4 270 -1 960 -4 150 -8 840 -3 160
Nettoresultat -6 630 -2 070 -1 030 -20 500 -5 650 -12 800 -14 400 -24 100 -12 000 23 300 -3 460
        Räntekrav på eget kapital -15 400 -13 100 -11 500 -10 300 -12 200 -17 700 -18 100 -9 400 -29 200 -23 100 -24 900
Företagarvinst -22 000 -15 200 -12 500 -30 800 -17 900 -30 500 -32 500 -33 500 -41 200 140 -28 400

7909154

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/