SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
      Balansräkning     2011    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 41 000 15 500 6 060 1 030 980 9 590 3 930 390 1 180 190 2 100
Gårdar 890<n<900 160<n<170 70<n<80 50<n<60 11<n<20 330<n<340 90<n<100 11<n<20 40<n<50 11<n<20 60<n<70
Odlingsareal 55,2 53,4 50,9 0,4 33,4 55,3 66,0 36,1 79,6 60,7 86,8
Djurenheter 24,8 0,0 0,2 0,0 1,1 44,3 57,4 21,7 196,2 242,3 37,0
AKTIVA 401 500 303 700 298 500 478 500 293 800 501 200 471 500 240 500 799 400 862 500 612 200
    Immateriella tillgångar 7 850 500 510 8 510 0 28 800 5 030 0 870 0 2 570
          Jordområden 149 000 164 900 131 600 11 700 99 600 124 000 139 000 62 000 232 500 242 000 265 800
          Byggnader 74 200 26 100 39 500 266 500 55 100 116 900 106 300 86 500 209 400 279 900 91 800
          Maskiner 69 400 48 400 58 200 66 200 53 600 94 700 77 700 35 100 132 200 150 700 98 000
          Täckdiken 22 600 22 200 18 000 50 7 660 21 800 31 600 8 100 35 700 26 900 38 300
          Växtbestånd 90 0 50 190 1 410 0 0 0 0 0 930
          Övriga anläggningstillgångar 400 120 250 1 260 970 880 270 450 160 1 800 220
Långfristiga placeringar 11 500 2 500 6 230 6 160 7 060 27 500 10 000 450 43 500 45 100 9 210
    Omsättningstillgångar 47 600 27 300 23 600 19 400 51 200 67 300 82 100 32 600 135 000 97 800 72 700
    Fordringar 14 500 9 340 19 400 34 700 16 900 15 900 15 900 10 400 8 760 17 400 21 200
    Bankdeposit och kassa 4 520 2 430 1 040 63 800 250 3 480 3 630 4 800 1 130 900 11 400
PASSIVA 401 500 303 700 298 500 478 500 293 800 501 200 471 500 240 500 799 400 862 500 612 200
  Eget kapital 301 200 256 800 235 900 173 300 180 700 359 500 329 600 161 700 602 600 459 300 460 400
Främmande kapital 100 300 47 000 62 600 305 200 113 100 141 700 142 000 78 800 196 800 403 200 151 700

7909157

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/