SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                      2010    
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 42 500 8 060 6 290 9 470 7 980 8 940 1 520 190 20 10
Gårdar 920<n<930 50<n<60 60<n<70 130<n<140 190<n<200 310<n<320 130<n<140 20<n<30 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 53,5 24,8 40,2 52,1 60,7 74,6 102,1 100,8 24,7 .
Djurenheter 24,8 0,0 0,5 8,0 26,9 53,2 152,6 170,5 241,8 .
Företagarvinst -25 900 -14 300 -15 800 -31 100 -31 400 -30 000 -43 900 -40 400 105 900 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 31 400 7 640 14 400 26 400 42 700 54 000 62 100 76 800 50 200 .
        +Räntekravet 18 800 7 260 11 000 18 000 21 000 27 200 48 600 62 300 107 700 .
Företagarinkomst 22 500 320 8 980 11 100 29 600 48 300 63 500 92 300 263 000 .
Lönsamhetskoefficient 0,45 0,02 0,35 0,25 0,46 0,60 0,57 0,66 1,67 .
Företagarinkomst 22 500 320 8 980 11 100 29 600 48 300 63 500 92 300 263 000 .
        - Räntekrav -16 900 -6 990 -10 400 -15 900 -18 300 -24 400 -45 300 -55 800 -106 800 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 5 500 -6 670 -1 490 -4 820 11 300 23 900 18 100 36 400 156 100 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 240 540 1 020 1 880 3 050 3 850 4 430 5 480 3 580 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,5 -12,2 -1,5 -2,5 3,9 6,2 4,2 6,9 43,6 .
Eget kapital 274 800 117 200 174 300 253 000 307 100 393 800 686 300 856 000 1 844 000 .
        Total kapital 375 300 134 600 210 300 314 700 383 000 586 700 1 207 000 1 720 000 2 905 000 .
Soliditetsgrad 73,2 87,1 82,9 80,4 80,2 67,1 56,9 49,8 63,5 .
Avkastning på total kapital -6 120 -6 810 -4 160 -13 400 -10 900 -210 15 700 37 700 232 900 .
        Kapital under räkenskapsåret 365 900 133 100 207 400 308 200 374 500 566 100 1 172 000 1 693 000 2 966 000 .
Avkastnings % på kapital -1,7 -5,1 -2,0 -4,4 -2,9 -0,0 1,3 2,2 7,9 .

7051747

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/