SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
                    Nyckeltal                                  2010    
Medeltal A_område B_område C1_område C2_område C2p_område C3_område C4_område
Gårdar representerade 42 500 5 990 12 900 9 740 11 400 830 1 520 160
Gårdar 920<n<930 120<n<130 220<n<230 200<n<210 270<n<280 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Odlingsareal 53,5 62,5 56,0 47,1 52,1 52,1 51,2 32,3
Djurenheter 24,8 17,5 20,1 27,2 29,8 35,7 34,5 24,2
Företagarvinst -25 900 -31 800 -28 300 -23 300 -22 000 -13 500 -34 200 -30 700
        + Företagarfamiljens löneanspråk 31 400 23 300 28 500 31 100 36 500 41 800 46 000 44 700
        +Räntekravet 16 900 22 600 18 100 15 300 15 100 10 200 12 400 7 310
Företagarinkomst 22 500 14 000 18 300 23 100 29 800 38 400 24 200 21 200
Lönsamhetskoefficient 0,47 0,30 0,39 0,50 0,58 0,74 0,41 0,41
Företagarinkomst 22 500 14 000 18 300 23 100 29 800 38 400 24 200 21 200
        - Räntekrav -16 900 -22 500 -18 100 -15 300 -15 300 -10 100 -12 400 -7 310
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 5 500 -8 620 190 7 800 14 400 28 200 11 800 13 900
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 240 1 660 2 030 2 220 2 600 2 980 3 280 3 190
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,5 -4,7 0,1 3,5 5,6 9,4 3,6 4,4
Eget kapital 274 800 361 000 295 500 247 200 246 900 173 500 214 200 132 600
        Total kapital 375 300 439 200 386 300 354 000 361 000 289 000 332 600 245 800
Soliditetsgrad 73,2 82,2 76,5 69,8 68,4 60,0 64,4 53,9
Avkastning på total kapital -6 120 -6 940 -7 640 -4 990 -3 470 170 -18 800 -20 500
        Kapital under räkenskapsåret 365 900 429 700 378 600 343 500 352 100 282 300 314 200 204 500
Avkastnings % på kapital -1,7 -1,6 -2,0 -1,5 -1,0 0,1 -6,0 -10,1


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/