SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                      2010    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 42 500 14 000 5 950 1 110 890 10 200 3 900 2 620 1 310 220 2 360
Gårdar 920<n<930 150<n<160 90<n<100 60<n<70 11<n<20 350<n<360 90<n<100 11<n<20 50<n<60 11<n<20 60<n<70
Odlingsareal 53,5 53,9 50,9 0,4 36,1 52,4 64,7 35,1 82,1 62,6 79,7
Djurenheter 24,8 0,1 0,2 0,0 0,0 42,7 58,4 12,5 197,5 145,7 27,2
Företagarvinst -25 900 -17 100 -14 900 -30 000 -26 000 -32 100 -27 300 -55 000 -43 400 -26 100 -32 900
 + Företagarfamiljens löneanspråk 31 400 12 600 17 000 58 100 26 800 56 400 40 600 36 600 46 200 31 700 31 900
        +Räntekravet 18 800 15 500 14 700 10 900 21 700 20 700 21 100 14 300 34 700 32 900 33 700
Företagarinkomst 22 500 10 100 15 400 38 900 16 000 43 700 31 900 -4 190 35 700 34 000 23 100
Lönsamhetskoefficient 0,45 0,36 0,48 0,56 0,33 0,57 0,52 -0,08 0,44 0,53 0,35
Företagarinkomst 22 500 10 100 15 400 38 900 16 000 43 700 31 900 -4 190 35 700 34 000 23 100
        - Räntekrav -16 900 -14 600 -13 200 -10 800 -15 200 -19 300 -18 600 -14 200 -32 900 -28 500 -24 100
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 5 500 -4 500 2 060 28 000 780 24 300 13 300 -18 400 2 700 5 490 -1 090
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 240 900 1 210 4 140 1 910 4 030 2 890 2 610 3 290 2 260 2 270
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,5 -4,7 1,7 6,8 0,4 6,0 4,6 -7,0 0,8 3,0 -0,4
Eget kapital 274 800 238 400 220 000 173 000 184 600 329 000 289 400 207 100 524 100 450 200 374 000
        Total kapital 375 300 288 100 281 000 402 600 271 400 466 300 446 600 290 500 769 700 763 200 485 000
Soliditetsgrad 73,2 82,8 78,3 43,0 68,0 70,6 64,8 71,3 68,1 59,0 77,1
Avkastning på total kapital -6 120 -960 270 -14 100 -7 740 -9 290 -4 120 -38 300 -1 960 9 240 -5 850
        Kapital under räkenskapsåret 365 900 282 900 274 900 395 800 272 000 450 800 432 700 284 200 760 100 720 000 470 100
Avkastnings % på kapital -1,7 -0,3 0,1 -3,6 -2,8 -2,1 -1,0 -13,5 -0,3 1,3 -1,2

7051741

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/