SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Resultaträkning     2010    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 42 500 14 000 5 950 1 110 890 10 200 3 900 310 1 310 220 2 370
Gårdar 920<n<930 150<n<160 90<n<100 60<n<70 11<n<20 350<n<360 90<n<100 11<n<20 50<n<60 11<n<20 70<n<80
Odlingsareal 53,5 53,9 50,9 0,4 36,1 52,4 64,7 38,8 82,1 62,6 79,5
Djurenheter 24,8 0,1 0,2 0,0 0,0 42,7 58,4 22,5 197,5 145,7 27,1
Försäljningsintäkter 69 500 24 800 43 800 299 800 73 900 103 800 71 700 20 200 239 000 211 400 67 500
        Stöd 46 900 32 400 35 300 33 500 29 900 62 000 76 100 43 500 85 600 65 600 61 700
Omsättning 116 400 57 200 79 200 333 400 103 800 165 800 147 800 63 700 324 600 277 000 129 200
Bruttointäkter 131 300 61 100 84 800 344 700 106 700 192 200 180 000 79 100 367 500 310 800 147 700
        Rörliga kostnader -51 600 -18 600 -29 100 -239 100 -45 000 -66 400 -67 000 -25 500 -207 000 -163 900 -56 400
        Gårdsanvändning -9 170 -660 -1 090 0 -160 -20 100 -21 600 -8 730 -28 900 -16 900 -11 300
        Företagarfamiljens löneanspråk -31 400 -12 600 -17 000 -58 000 -26 800 -56 400 -40 500 -36 900 -46 100 -31 600 -31 800
        Fastna kostander -23 000 -16 500 -20 800 -34 100 -24 300 -27 700 -27 200 -15 300 -39 800 -32 900 -28 100
Driftsbidrag 16 000 12 500 16 700 13 200 10 300 21 400 23 400 -7 480 45 500 65 200 19 800
        Avskrivningar -22 400 -13 500 -16 700 -27 900 -18 000 -31 300 -27 800 -13 600 -48 800 -56 600 -26 000
Rörelseresultat -6 450 -1 080 -120 -14 600 -7 750 -9 900 -4 410 -21 100 -3 340 8 560 -6 190
        Nettofinansieringskostnader -2 510 -1 460 -1 530 -4 500 -3 070 -2 860 -4 310 -1 660 -7 150 -6 190 -2 700
Nettoresultat -8 960 -2 540 -1 650 -19 100 -10 800 -12 700 -8 710 -22 700 -10 400 2 370 -8 890
        Räntekrav på eget kapital -16 900 -14 600 -13 200 -10 800 -15 200 -19 300 -18 600 -9 630 -32 900 -28 500 -24 100
Företagarvinst -25 900 -17 100 -14 900 -30 000 -26 000 -32 100 -27 300 -32 300 -43 400 -26 100 -33 000


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/