SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Balansräkning     2010    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 42 500 14 000 5 950 1 110 890 10 200 3 900 310 1 310 220 2 370
Gårdar 920<n<930 150<n<160 90<n<100 60<n<70 11<n<20 350<n<360 90<n<100 11<n<20 50<n<60 11<n<20 70<n<80
Odlingsareal 53,5 53,9 50,9 0,4 36,1 52,4 64,7 38,8 82,1 62,6 79,5
Djurenheter 24,8 0,1 0,2 0,0 0,0 42,7 58,4 22,5 197,5 145,7 27,1
AKTIVA 375 300 288 100 281 000 402 700 271 400 466 300 446 600 209 500 769 700 763 200 484 300
    Immateriella tillgångar 7 800 940 240 6 770 0 27 300 6 730 0 320 0 1 710
          Jordområden 132 100 151 100 120 500 12 200 84 000 111 300 122 000 55 100 218 200 207 200 207 300
          Byggnader 74 300 25 100 34 000 228 300 71 600 112 700 108 700 74 300 230 400 231 000 67 800
          Maskiner 67 400 49 900 59 100 47 900 48 300 89 000 73 200 26 500 119 400 161 100 84 500
          Täckdiken 21 000 21 600 19 300 80 7 890 20 200 26 200 8 490 31 700 25 800 31 900
          Växtbestånd 80 0 60 180 1 320 0 0 0 0 0 720
          Övriga anläggningstillgångar 380 150 110 1 020 1 090 850 270 650 180 1 130 230
Långfristiga placeringar 11 000 4 810 4 630 6 100 5 720 24 300 13 000 650 28 400 33 700 6 520
    Omsättningstillgångar 43 800 24 500 26 000 15 500 37 200 62 300 76 900 29 500 123 600 78 900 56 500
    Fordringar 13 200 8 210 15 200 28 900 13 900 15 400 17 000 7 160 16 500 22 000 15 300
    Bankdeposit och kassa 4 180 1 820 1 780 55 700 290 3 110 2 710 7 300 830 2 320 12 000
PASSIVA 375 300 288 100 281 000 402 700 271 400 466 300 446 600 209 500 769 700 763 200 484 300
  Eget kapital 274 800 238 400 220 000 173 000 184 600 329 000 289 400 148 700 524 100 450 200 373 500
Främmande kapital 100 500 49 600 61 000 229 700 86 800 137 300 157 200 60 800 245 600 313 000 110 900


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/