SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
                    Nyckeltal                      2009    
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Gårdar representerade 44 700 8 200 7 090 10 000 8 810 8 950 1 540 130 20
Gårdar 940<n<950 50<n<60 60<n<70 120<n<130 210<n<220 310<n<320 130<n<140 20<n<30 0<n<4
Odlingsareal 50,7 26,1 36,0 50,4 57,3 71,3 89,5 119,2 .
Djurenheter 23,9 0,0 0,9 7,8 25,2 54,7 154,5 196,5 .
Företagarvinst -29 900 -18 500 -21 600 -30 800 -37 100 -37 200 -39 200 -37 800 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 600 7 190 14 700 22 800 41 200 52 200 60 900 74 400 .
        +Räntekravet 14 200 6 460 8 650 12 600 16 700 21 000 33 900 33 600 .
Företagarinkomst 12 500 -5 070 890 3 260 18 600 34 200 52 900 67 700 .
Lönsamhetskoefficient 0,29 -0,37 0,04 0,09 0,32 0,47 0,56 0,63 .
Företagarinkomst 12 500 -5 070 890 3 260 18 600 34 200 52 900 67 700 .
        - Räntekrav -12 800 -6 310 -7 830 -11 300 -14 400 -19 200 -31 300 -31 000 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -320 -11 300 -6 940 -8 060 4 090 14 900 21 600 36 600 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 190 530 1 080 1 680 3 050 3 860 4 500 5 510 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,1 -21,4 -6,4 -4,8 1,3 4,0 5,0 6,6 .
Eget kapital 254 700 125 400 157 100 227 200 285 500 382 500 613 600 580 200 .
        Total kapital 346 800 146 200 184 500 286 200 363 100 561 600 1 110 000 1 384 000 .
Soliditetsgrad 73,4 85,8 85,1 79,4 78,6 68,1 55,3 41,9 .
Avkastning på total kapital -13 900 -11 500 -12 800 -17 200 -19 800 -11 900 8 840 19 600 .
        Kapital under räkenskapsåret 344 900 147 500 183 300 285 700 363 300 552 900 1 109 000 1 383 000 .
Avkastnings % på kapital -4,0 -7,8 -7,0 -6,0 -5,5 -2,2 0,8 1,4 .

7051713

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/