SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
                    Nyckeltal                                  2009    
Medeltal A_område B_område C1_område C2_område C2p_område C3_område C4_område
Gårdar representerade 44 700 6 310 13 600 10 400 11 700 950 1 550 170
Gårdar 940<n<950 130<n<140 220<n<230 210<n<220 280<n<290 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Odlingsareal 50,7 60,7 51,1 46,7 49,1 48,4 49,7 32,9
Djurenheter 23,9 18,0 19,9 25,9 28,6 28,5 31,8 21,0
Företagarvinst -29 900 -36 200 -29 500 -30 900 -26 600 -24 000 -30 600 -22 400
        + Företagarfamiljens löneanspråk 29 600 22 700 25 800 30 400 34 200 39 700 44 500 42 100
        +Räntekravet 12 800 17 000 13 000 11 700 12 000 9 670 9 760 5 380
Företagarinkomst 12 500 3 370 9 240 11 200 19 700 25 300 23 600 25 100
Lönsamhetskoefficient 0,29 0,09 0,24 0,27 0,43 0,51 0,44 0,53
Företagarinkomst 12 500 3 370 9 240 11 200 19 700 25 300 23 600 25 100
        - Räntekrav -12 800 -16 900 -13 000 -11 700 -12 100 -9 680 -9 770 -5 390
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -330 -13 600 -3 760 -540 7 540 15 600 13 900 19 700
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 190 1 670 1 900 2 250 2 530 2 930 3 290 3 110
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,1 -7,7 -2,0 -0,2 3,0 5,3 4,2 6,3
Eget kapital 254 700 340 700 259 100 233 100 237 700 185 400 196 600 110 100
        Total kapital 346 800 430 400 345 000 324 000 338 800 279 000 295 900 159 100
Soliditetsgrad 73,4 79,2 75,1 72,0 70,1 66,4 66,4 69,2
Avkastning på total kapital -13 900 -16 000 -13 600 -16 000 -11 000 -11 000 -17 300 -14 600
        Kapital under räkenskapsåret 344 900 430 800 341 700 322 100 337 800 281 200 289 100 159 200
Avkastnings % på kapital -4,0 -3,7 -4,0 -5,0 -3,3 -3,9 -6,0 -9,2


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/