SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                      2009    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 44 700 15 400 5 670 1 140 980 10 700 4 070 2 530 1 410 210 2 650
Gårdar 940<n<950 160<n<170 70<n<80 60<n<70 11<n<20 350<n<360 90<n<100 11<n<20 50<n<60 11<n<20 70<n<80
Odlingsareal 50,7 54,0 43,3 0,9 35,4 50,9 57,8 25,8 76,3 61,1 72,7
Djurenheter 23,9 0,1 0,1 0,0 2,0 40,9 54,3 11,3 187,5 157,2 31,2
Företagarvinst -29 900 -25 300 -18 400 -42 500 -18 900 -34 200 -31 100 -52 400 -34 000 -13 900 -38 500
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 600 12 300 14 200 57 800 23 400 54 300 40 300 35 500 42 100 24 800 25 300
        +Räntekravet 12 800 11 500 9 170 7 550 9 500 15 300 14 300 6 670 24 200 13 800 18 300
Företagarinkomst 12 500 -1 430 5 010 22 900 15 700 35 400 23 500 -10 200 32 200 24 600 5 030
Lönsamhetskoefficient 0,29 -0,06 0,21 0,35 0,48 0,51 0,43 -0,24 0,49 0,64 0,12
Företagarinkomst 12 500 -1 430 5 010 22 900 15 700 35 400 23 500 -10 200 32 200 24 600 5 030
        - Räntekrav -12 800 -11 500 -9 180 -7 620 -11 200 -15 300 -14 300 -6 670 -24 100 -13 700 -18 200
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -330 -12 900 -4 160 15 200 4 380 20 000 9 160 -16 900 8 030 10 800 -13 200
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 190 910 1 050 4 280 1 730 4 020 2 980 2 620 3 110 1 830 1 870
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,1 -13,9 -3,9 3,6 2,5 5,0 3,1 -6,5 2,6 4,6 -7,0
Eget kapital 254 700 230 300 182 500 135 800 190 600 305 300 286 700 134 300 477 800 285 700 366 600
        Total kapital 346 800 283 600 226 600 327 600 263 500 438 000 418 500 201 300 679 900 684 200 468 000
Soliditetsgrad 73,4 81,2 80,5 41,4 72,3 69,7 68,5 66,7 70,3 41,8 78,3
Avkastning på total kapital -13 900 -11 800 -7 500 -29 100 -4 470 -14 700 -12 000 -43 200 -900 13 200 -17 300
        Kapital under räkenskapsåret 344 900 284 300 226 700 321 000 267 800 433 300 409 900 201 300 690 300 662 200 461 700
Avkastnings % på kapital -4,0 -4,2 -3,3 -9,1 -1,7 -3,4 -2,9 -21,5 -0,1 2,0 -3,7

7051707

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/