SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
____Resultaträkning     2009    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 44 700 15 400 5 670 1 140 980 10 700 4 070 310 1 410 210 2 660
Gårdar 940<n<950 160<n<170 70<n<80 60<n<70 11<n<20 350<n<360 90<n<100 11<n<20 50<n<60 11<n<20 80<n<90
Odlingsareal 50,7 54,0 43,3 0,9 35,4 50,9 57,8 38,1 76,3 61,1 72,6
Djurenheter 23,9 0,1 0,1 0,0 2,0 40,9 54,3 20,6 187,5 157,2 31,1
Försäljningsintäkter 61 300 20 400 29 000 245 900 58 800 101 400 67 800 17 800 226 100 238 200 61 100
        Stöd 43 700 31 900 30 500 31 200 28 600 57 600 69 000 40 700 77 000 71 800 58 500
Omsättning 105 100 52 300 59 500 277 100 87 400 159 000 136 900 58 500 303 100 310 000 119 600
Bruttointäkter 115 100 54 000 59 900 286 400 89 200 181 800 162 100 69 000 321 700 322 700 125 000
        Rörliga kostnader -49 700 -23 200 -22 600 -202 300 -37 800 -66 900 -62 500 -24 100 -183 000 -195 000 -56 700
        Gårdsanvändning -8 350 -690 -1 440 -10 -210 -19 200 -20 100 -8 740 -21 100 -8 320 -8 910
        Företagarfamiljens löneanspråk -29 600 -12 300 -14 200 -57 800 -23 300 -54 200 -40 300 -32 700 -42 000 -24 800 -25 300
        Fastna kostander -20 500 -15 400 -15 600 -31 000 -15 700 -26 600 -25 500 -15 800 -34 800 -30 000 -24 300
Driftsbidrag 6 800 2 300 5 810 -4 770 12 000 14 600 13 500 -12 600 40 600 64 400 9 710
        Avskrivningar -21 000 -14 100 -13 300 -25 200 -16 400 -30 000 -26 000 -12 200 -43 100 -51 700 -27 400
Rörelseresultat -14 200 -11 800 -7 570 -29 900 -4 470 -15 400 -12 400 -24 800 -2 520 12 600 -17 700
        Nettofinansieringskostnader -2 860 -1 870 -1 650 -4 960 -3 220 -3 460 -4 380 -1 940 -7 340 -12 800 -2 580
Nettoresultat -17 100 -13 700 -9 230 -34 900 -7 700 -18 800 -16 800 -26 800 -9 860 -220 -20 300
        Räntekrav på eget kapital -12 800 -11 500 -9 180 -7 620 -11 200 -15 300 -14 300 -5 960 -24 100 -13 700 -18 200
Företagarvinst -29 900 -25 300 -18 400 -42 500 -18 900 -34 200 -31 100 -32 700 -34 000 -13 900 -38 500


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/