SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 7.12.2022
____Balansräkning     2009    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 44 700 15 400 5 670 1 140 980 10 700 4 070 310 1 410 210 2 660
Gårdar 940<n<950 160<n<170 70<n<80 60<n<70 11<n<20 350<n<360 90<n<100 11<n<20 50<n<60 11<n<20 80<n<90
Odlingsareal 50,7 54,0 43,3 0,9 35,4 50,9 57,8 38,1 76,3 61,1 72,6
Djurenheter 23,9 0,1 0,1 0,0 2,0 40,9 54,3 20,6 187,5 157,2 31,1
AKTIVA 346 800 283 600 226 500 327 700 263 500 438 000 418 500 194 300 679 900 684 200 467 500
    Immateriella tillgångar 7 340 220 180 5 240 0 27 000 5 610 0 400 0 1 690
          Jordområden 121 700 146 400 100 600 8 700 101 100 100 800 104 500 51 500 204 000 215 500 184 800
          Byggnader 69 000 24 700 24 800 163 700 52 900 111 100 117 600 76 100 188 800 210 400 73 900
          Maskiner 65 100 52 800 47 600 52 400 48 000 87 300 71 200 25 700 110 300 141 500 88 100
          Täckdiken 20 400 23 200 17 600 500 9 660 19 800 19 200 7 470 30 900 26 100 33 900
          Växtbestånd 40 0 0 10 710 0 0 0 0 0 440
          Övriga anläggningstillgångar 360 140 200 510 550 780 420 0 100 760 400
Långfristiga placeringar 10 000 2 730 5 520 2 670 7 240 23 100 13 200 620 23 500 20 400 9 830
    Omsättningstillgångar 38 500 23 500 17 500 16 000 32 600 56 800 66 800 24 000 106 600 42 900 48 000
    Fordringar 10 200 7 470 11 000 26 700 10 200 7 720 17 800 7 260 13 700 23 700 15 400
    Bankdeposit och kassa 4 110 2 440 1 540 51 200 460 3 350 2 280 1 540 1 570 2 940 11 000
PASSIVA 346 800 283 600 226 500 327 700 263 500 438 000 418 500 194 300 679 900 684 200 467 500
  Eget kapital 254 700 230 300 182 500 135 800 190 600 305 300 286 700 127 700 477 800 285 700 366 100
Främmande kapital 92 100 53 300 44 100 192 000 72 900 132 600 131 800 66 600 202 100 398 400 101 400


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/