LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Växthusproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Växthusföretag
Medeltal 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Gårdar representerade 1 200 90 210 630 240 20
Gårdar 60<n<70 0<n<4 5<n<10 20<n<30 20<n<30 5<n<10
Odlingsareal 1,0 . 0,2 0,3 3,7 3,2
Djurenheter 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0
Företagarvinst -42 100 . -52 900 -27 100 -72 900 -43 900
 + Företagarfamiljens löneanspråk 59 500 . 55 500 55 300 59 500 77 000
        +Räntekravet 6 720 . 1 210 5 580 15 800 11 800
Företagarinkomst 24 100 . 3 760 33 700 2 490 44 800
Lönsamhetskoefficient 0,36 . 0,07 0,55 0,03 0,50
Företagarinkomst 24 100 . 3 760 33 700 2 490 44 800
        - Räntekrav -6 760 . -1 210 -5 580 -15 900 -11 700
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 17 400 . 2 550 28 100 -13 400 33 100
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 4 570 . 4 270 4 250 4 570 5 920
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,8 . 0,6 6,6 -2,9 5,6
Eget kapital 110 800 . 1 870 94 200 268 500 208 000
        Total kapital 346 800 . 111 300 311 200 697 400 943 300
Soliditetsgrad 32,0 . 1,7 30,3 38,5 22,1
Avkastning på total kapital -27 300 . -46 800 -14 000 -44 000 -5 230
        Kapital under räkenskapsåret 334 800 . 114 400 290 900 688 100 951 500
Avkastnings % på kapital -8,2 . -41,0 -4,8 -6,4 -0,5

7667451

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/