LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Växthusproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Växthusföretag
Medeltal 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Gårdar representerade 1 200 90 220 630 240 20
Gårdar 60<n<70 0<n<4 5<n<10 20<n<30 20<n<30 5<n<10
Odlingsareal 1,0 . 0,2 0,3 3,7 3,2
Djurenheter 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0
Företagarvinst -42 100 . -53 000 -27 100 -72 900 -43 900
        + Företagarfamiljens löneanspråk 59 500 . 55 500 55 300 59 500 77 000
        +Räntekravet 6 710 . 1 200 5 580 15 800 11 800
Företagarinkomst 24 100 . 3 690 33 700 2 490 44 800
Lönsamhetskoefficient 0,36 . 0,07 0,55 0,03 0,50
Företagarinkomst 24 100 . 3 690 33 700 2 490 44 800
        - Räntekrav -6 750 . -1 210 -5 580 -15 900 -11 700
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 17 300 . 2 490 28 100 -13 400 33 100
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 4 570 . 4 270 4 250 4 570 5 920
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,8 . 0,6 6,6 -2,9 5,6
Eget kapital 110 600 . 1 910 94 200 268 500 208 000
        Total kapital 346 400 . 111 200 311 200 697 400 943 300
Soliditetsgrad 31,9 . 1,7 30,3 38,5 22,1
Avkastning på total kapital -27 300 . -46 900 -14 000 -44 000 -5 230
        Kapital under räkenskapsåret 334 400 . 114 400 290 900 688 100 951 500
Avkastnings % på kapital -8,2 . -41,1 -4,8 -6,4 -0,5


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/