LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Svingårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Svingårdar
Medeltal 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Gårdar representerade 1 640 10 510 830 230 50 0
Gårdar 60<n<70 0<n<4 11<n<20 30<n<40 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 67,5 . 42,2 70,3 110,2 . .
Djurenheter 158,2 . 74,2 155,1 294,4 . .
Företagarvinst -39 600 . -43 100 -31 500 -59 400 . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 42 700 . 35 000 42 400 55 500 . .
        +Räntekravet 22 400 . 15 500 20 700 40 500 . .
Företagarinkomst 25 400 . 7 380 31 500 36 500 . .
Lönsamhetskoefficient 0,39 . 0,15 0,50 0,38 . .
Företagarinkomst 25 400 . 7 380 31 500 36 500 . .
        - Räntekrav -22 300 . -15 500 -20 600 -40 400 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 3 050 . -8 120 10 800 -3 960 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 280 . 2 690 3 250 4 270 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,9 . -3,0 3,3 -0,9 . .
Eget kapital 444 000 . 309 200 406 300 806 700 . .
        Total kapital 619 500 . 345 700 610 000 1 144 000 . .
Soliditetsgrad 71,7 . 89,4 66,6 70,5 . .
Avkastning på total kapital -10 300 . -25 700 -2 680 -7 550 . .
        Kapital under räkenskapsåret 618 200 . 349 400 603 100 1 151 000 . .
Avkastnings % på kapital -1,7 . -7,4 -0,4 -0,7 . .

7051688

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/