LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Svingårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Svingårdar
Medeltal 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Gårdar representerade 1 640 10 510 830 230 50 0
Gårdar 60<n<70 0<n<4 11<n<20 30<n<40 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 67,4 . 42,3 70,3 110,2 . .
Djurenheter 158,0 . 74,4 154,9 294,4 . .
Företagarvinst -39 600 . -42 900 -31 500 -59 400 . .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 42 700 . 35 000 42 400 55 500 . .
        +Räntekravet 22 400 . 15 500 20 700 40 500 . .
Företagarinkomst 25 400 . 7 510 31 500 36 500 . .
Lönsamhetskoefficient 0,39 . 0,15 0,50 0,38 . .
Företagarinkomst 25 400 . 7 510 31 500 36 500 . .
        - Räntekrav -22 300 . -15 500 -20 600 -40 400 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 3 070 . -8 000 10 800 -3 960 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 280 . 2 680 3 250 4 270 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,9 . -3,0 3,3 -0,9 . .
Eget kapital 443 500 . 309 400 406 200 806 700 . .
        Total kapital 618 800 . 346 000 609 800 1 144 000 . .
Soliditetsgrad 71,7 . 89,4 66,6 70,5 . .
Avkastning på total kapital -10 300 . -25 500 -2 700 -7 550 . .
        Kapital under räkenskapsåret 617 500 . 349 700 602 800 1 151 000 . .
Avkastnings % på kapital -1,7 . -7,3 -0,4 -0,7 . .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/