LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Spannmål
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor
Medeltal 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Gårdar representerade 23 000 7 930 6 800 4 230 3 160 810 80 0
Gårdar 170<n<180 11<n<20 30<n<40 40<n<50 50<n<60 20<n<30 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 40,2 20,3 27,3 46,0 77,9 144,0 259,2 .
Djurenheter 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 .
Företagarvinst -20 200 -24 100 -15 200 -18 400 -18 700 -36 300 -55 900 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 9 920 6 160 8 190 12 000 16 200 23 300 36 800 .
        +Räntekravet 9 320 6 770 6 400 9 620 15 600 28 600 51 500 .
Företagarinkomst -1 040 -11 200 -670 3 130 13 100 15 500 32 400 .
Lönsamhetskoefficient -0,05 -0,87 -0,05 0,15 0,41 0,30 0,37 .
Företagarinkomst -1 040 -11 200 -670 3 130 13 100 15 500 32 400 .
        - Räntekrav -9 320 -6 770 -6 410 -9 620 -15 500 -28 500 -51 500 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -10 300 -17 900 -7 080 -6 480 -2 540 -13 000 -19 100 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 760 470 630 920 1 240 1 790 2 830 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -13,5 -37,9 -11,2 -7,0 -2,0 -6,3 -6,8 .
Eget kapital 192 000 138 600 132 400 200 600 322 500 579 500 1 030 000 .
        Total kapital 230 000 154 800 156 000 233 300 403 600 784 900 1 294 000 .
Soliditetsgrad 83,5 89,5 84,8 86,0 79,9 73,8 79,6 .
Avkastning på total kapital -9 190 -16 500 -7 650 -7 120 260 330 7 280 .
        Kapital under räkenskapsåret 223 900 152 200 151 100 225 600 392 500 763 200 1 295 000 .
Avkastnings % på kapital -4,1 -10,8 -5,1 -3,2 0,1 0,0 0,6 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/