LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Spannmål
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
                    Nyckeltal                      2008    
Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 13 800 5 690 4 110 3 080 810 80 0
Gårdar 150<n<160 30<n<40 40<n<50 50<n<60 20<n<30 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 52,5 27,6 45,9 78,0 144,0 259,1 .
Djurenheter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 .
Företagarvinst -17 700 -13 900 -18 200 -17 900 -36 300 -55 900 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 11 900 7 690 11 800 16 000 23 300 36 800 .
        +Räntekravet 11 800 6 200 10 400 17 900 30 500 51 500 .
Företagarinkomst 5 060 -90 3 120 13 800 15 500 32 400 .
Lönsamhetskoefficient 0,21 -0,01 0,14 0,41 0,29 0,37 .
Företagarinkomst 5 060 -90 3 120 13 800 15 500 32 400 .
        - Räntekrav -10 800 -6 200 -9 510 -15 700 -28 500 -51 500 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -5 830 -6 290 -6 390 -1 920 -13 000 -19 100 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 910 590 910 1 230 1 790 2 830 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -6,3 -10,6 -7,0 -1,6 -6,3 -6,8 .
Eget kapital 224 200 127 900 196 400 325 200 579 500 1 030 000 .
        Total kapital 275 300 149 700 229 900 406 800 784 900 1 294 000 .
Soliditetsgrad 81,5 85,4 85,4 80,0 73,8 79,6 .
Avkastning på total kapital -4 460 -6 550 -6 930 1 150 330 7 280 .
        Kapital under räkenskapsåret 268 300 145 900 224 400 395 900 763 200 1 295 000 .
Avkastnings % på kapital -1,7 -4,5 -3,1 0,3 0,0 0,6 .

7051691

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/