LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Övrigt nötboskap
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Övriga nötboskapsgårdar
Medeltal 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 4 330 30 960 2 200 1 100 30
Gårdar 90<n<100 0<n<4 11<n<20 30<n<40 30<n<40 0<n<4
Odlingsareal 60,9 . 36,3 56,1 90,5 .
Djurenheter 57,1 . 23,7 51,8 95,4 .
Företagarvinst -37 600 . -31 000 -33 200 -54 100 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 37 700 . 29 400 37 900 45 100 .
        +Räntekravet 15 700 . 7 920 15 200 23 100 .
Företagarinkomst 15 700 . 6 210 19 800 14 100 .
Lönsamhetskoefficient 0,29 . 0,17 0,37 0,21 .
Företagarinkomst 15 700 . 6 210 19 800 14 100 .
        - Räntekrav -15 600 . -7 920 -15 100 -23 100 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 60 . -1 710 4 640 -9 020 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 900 . 2 260 2 910 3 460 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,1 . -0,8 1,6 -2,6 .
Eget kapital 314 200 . 162 100 301 100 470 200 .
        Total kapital 440 700 . 231 000 403 400 670 300 .
Soliditetsgrad 71,3 . 70,2 74,6 70,1 .
Avkastning på total kapital -16 500 . -20 100 -13 300 -22 400 .
        Kapital under räkenskapsåret 435 600 . 219 800 405 500 655 600 .
Avkastnings % på kapital -3,8 . -9,2 -3,3 -3,4 .

7051685

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/