LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Övrigt nötboskap
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Övriga nötboskapsgårdar
Medeltal 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Gårdar representerade 4 480 40 1 020 2 250 1 130 40
Gårdar 90<n<100 0<n<4 11<n<20 30<n<40 30<n<40 0<n<4
Odlingsareal 60,9 . 36,3 56,0 91,2 .
Djurenheter 57,0 . 23,7 52,1 95,4 .
Företagarvinst -37 600 . -30 900 -33 100 -54 600 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 37 500 . 29 300 37 700 45 000 .
        +Räntekravet 15 600 . 7 930 15 200 23 300 .
Företagarinkomst 15 500 . 6 270 19 700 13 700 .
Lönsamhetskoefficient 0,29 . 0,17 0,37 0,20 .
Företagarinkomst 15 500 . 6 270 19 700 13 700 .
        - Räntekrav -15 600 . -7 930 -15 100 -23 300 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -170 . -1 650 4 560 -9 610 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 880 . 2 250 2 900 3 460 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,0 . -0,7 1,6 -2,8 .
Eget kapital 314 000 . 162 400 300 400 474 600 .
        Total kapital 440 200 . 231 700 404 600 672 100 .
Soliditetsgrad 71,3 . 70,1 74,3 70,6 .
Avkastning på total kapital -16 500 . -19 900 -13 200 -22 900 .
        Kapital under räkenskapsåret 435 000 . 220 400 406 500 657 600 .
Avkastnings % på kapital -3,8 . -9,0 -3,3 -3,5 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/