LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Övrig växtodling
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Övriga växtodlingsgårdar
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 5 980 2 750 660 1 590 780 190 10
Gårdar 70<n<80 11<n<20 5<n<10 20<n<30 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 44,2 28,1 37,5 58,1 59,0 118,3 .
Djurenheter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 .
Företagarvinst -10 800 -9 670 -9 620 -5 970 -22 000 -20 300 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 13 100 5 450 10 600 13 400 33 500 42 700 .
        +Räntekravet 8 390 4 470 4 740 12 100 12 800 25 900 .
Företagarinkomst 10 600 250 5 760 19 500 24 200 48 300 .
Lönsamhetskoefficient 0,49 0,03 0,37 0,77 0,52 0,70 .
Företagarinkomst 10 600 250 5 760 19 500 24 200 48 300 .
        - Räntekrav -8 390 -4 470 -4 750 -12 000 -12 700 -25 900 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 2 200 -4 220 1 010 7 450 11 500 22 300 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 000 410 810 1 030 2 580 3 280 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,2 -10,0 1,2 7,2 4,4 6,8 .
Eget kapital 172 200 94 300 97 400 245 900 255 100 538 900 .
        Total kapital 217 100 109 800 126 300 277 300 404 500 737 300 .
Soliditetsgrad 79,3 85,9 77,1 88,7 63,1 73,1 .
Avkastning på total kapital -200 -3 990 -3 010 7 400 -3 430 18 000 .
        Kapital under räkenskapsåret 214 800 108 100 126 500 273 500 402 000 731 100 .
Avkastnings % på kapital -0,1 -3,7 -2,4 2,7 -0,9 2,5 .

7051694

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/