LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Övrig växtodling
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Övriga växtodlingsgårdar
Medeltal 0_2.000 2.000_4.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Gårdar representerade 14 300 450 3 450 3 820 3 630 660 1 170 870 190 10
Gårdar 90<n<100 5<n<10 5<n<10 11<n<20 11<n<20 5<n<10 20<n<30 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 26,3 2,7 11,2 19,8 28,0 37,5 50,3 57,1 118,3 .
Djurenheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 .
Företagarvinst -11 000 -1 580 -13 400 -9 840 -10 300 -9 630 -2 970 -22 000 -20 300 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 8 980 470 8 130 4 710 5 760 10 600 13 500 33 700 42 700 .
        +Räntekravet 5 100 260 2 470 3 720 4 350 4 750 12 500 12 300 25 900 .
Företagarinkomst 3 080 -830 -2 830 -1 400 -270 5 760 23 000 23 900 48 300 .
Lönsamhetskoefficient 0,22 -1,12 -0,27 -0,17 -0,03 0,37 0,89 0,52 0,70 .
Företagarinkomst 3 080 -830 -2 830 -1 400 -270 5 760 23 000 23 900 48 300 .
        - Räntekrav -5 110 -270 -2 470 -3 730 -4 350 -4 750 -12 500 -12 300 -25 900 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -2 020 -1 100 -5 300 -5 130 -4 620 1 010 10 500 11 600 22 300 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 690 30 620 360 440 810 1 030 2 590 3 280 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -2,9 -1,4 -8,4 -14,1 -10,4 1,2 10,1 4,5 6,8 .
Eget kapital 107 800 5 200 54 500 84 200 91 900 97 500 253 700 245 600 538 900 .
        Total kapital 130 100 6 300 66 900 84 700 106 900 126 400 276 000 396 800 737 300 .
Soliditetsgrad 82,9 82,4 81,4 99,4 85,9 77,1 91,9 61,9 73,1 .
Avkastning på total kapital -4 390 -1 310 -10 000 -5 120 -4 760 -3 020 10 400 -3 830 18 000 .
        Kapital under räkenskapsåret 127 200 6 490 62 200 81 800 105 000 126 600 272 800 394 200 731 100 .
Avkastnings % på kapital -3,5 -20,2 -16,1 -6,3 -4,5 -2,4 3,8 -1,0 2,5 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/