LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Mjölkgårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Mjölkgårdar
Medeltal 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Gårdar representerade 11 300 100 1 940 4 880 3 920 390 30
Gårdar 360<n<370 0<n<4 11<n<20 120<n<130 170<n<180 40<n<50 0<n<4
Odlingsareal 50,0 . 22,4 39,9 69,4 115,9 .
Djurenheter 40,5 . 14,3 27,0 60,5 134,1 .
Företagarvinst -25 200 . -22 600 -28 100 -22 700 -26 000 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 52 900 . 38 700 49 800 61 900 76 400 .
        +Räntekravet 14 800 . 5 550 11 400 21 400 34 200 .
Företagarinkomst 42 400 . 21 600 33 100 60 600 84 600 .
Lönsamhetskoefficient 0,63 . 0,49 0,54 0,73 0,76 .
Företagarinkomst 42 400 . 21 600 33 100 60 600 84 600 .
        - Räntekrav -14 700 . -5 560 -11 400 -21 400 -34 100 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 27 600 . 16 000 21 600 39 200 50 400 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 4 060 . 2 970 3 830 4 750 5 870 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 6,8 . 5,4 5,6 8,2 8,6 .
Eget kapital 307 200 . 112 700 237 300 446 900 705 100 .
        Total kapital 441 000 . 125 900 297 700 676 900 1 377 000 .
Soliditetsgrad 69,7 . 89,5 79,7 66,0 51,2 .
Avkastning på total kapital -5 080 . -16 200 -13 900 7 380 36 400 .
        Kapital under räkenskapsåret 422 800 . 125 600 286 400 642 600 1 345 000 .
Avkastnings % på kapital -1,2 . -13,0 -4,9 1,1 2,7 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/