LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Frilandsproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 1 030 30 150 180 280 320 60
Gårdar 20<n<30 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 35,9 . . . 57,1 40,3 .
Djurenheter 1,2 . . . 0,0 0,1 .
Företagarvinst -22 800 . . . -21 800 -24 000 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 21 600 . . . 23 100 32 200 .
        +Räntekravet 10 800 . . . 16 700 8 570 .
Företagarinkomst 11 300 . . . 18 000 21 900 .
Lönsamhetskoefficient 0,35 . . . 0,45 0,54 .
Företagarinkomst 11 300 . . . 18 000 21 900 .
        - Räntekrav -12 500 . . . -16 700 -13 700 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -1 220 . . . 1 250 8 100 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 660 . . . 1 770 2 470 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,7 . . . 0,7 3,3 .
Eget kapital 213 700 . . . 334 000 166 200 .
        Total kapital 291 300 . . . 339 400 360 200 .
Soliditetsgrad 73,4 . . . 98,4 46,1 .
Avkastning på total kapital -5 870 . . . -4 730 1 270 .
        Kapital under räkenskapsåret 290 300 . . . 339 200 359 400 .
Avkastnings % på kapital -2,0 . . . -1,4 0,4 .

7051697

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/