LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Frilandsproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Gårdar representerade 1 320 190 190 360 330 190 70
Gårdar 20<n<30 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 29,5 . . . 59,6 37,0 .
Djurenheter 0,9 . . . 0,0 0,1 .
Företagarvinst -18 700 . . . -21 100 -7 560 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 17 000 . . . 22 300 24 300 .
        +Räntekravet 8 910 . . . 17 200 8 520 .
Företagarinkomst 7 470 . . . 18 400 26 900 .
Lönsamhetskoefficient 0,29 . . . 0,47 0,82 .
Företagarinkomst 7 470 . . . 18 400 26 900 .
        - Räntekrav -9 230 . . . -17 200 -10 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -1 760 . . . 1 090 16 700 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 300 . . . 1 710 1 860 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -1,3 . . . 0,6 9,0 .
Eget kapital 177 200 . . . 344 200 166 300 .
        Total kapital 215 400 . . . 348 800 245 600 .
Soliditetsgrad 82,3 . . . 98,7 67,7 .
Avkastning på total kapital -7 660 . . . -3 660 6 140 .
        Kapital under räkenskapsåret 214 400 . . . 348 500 247 000 .
Avkastnings % på kapital -3,6 . . . -1,1 2,5 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/