LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Fjäderfäproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Fjäderfägårdar
Medeltal 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Gårdar representerade 230 160 40 20
Gårdar 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 45,1 46,2 58,8 .
Djurenheter 245,0 199,5 295,3 .
Företagarvinst -26 100 -31 900 7 800 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 33 600 34 300 32 000 .
        +Räntekravet 21 600 20 200 33 300 .
Företagarinkomst 29 000 22 500 73 100 .
Lönsamhetskoefficient 0,53 0,41 1,12 .
Företagarinkomst 29 000 22 500 73 100 .
        - Räntekrav -21 500 -20 100 -33 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 7 400 2 310 39 800 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 580 2 630 2 460 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,9 0,9 16,2 .
Eget kapital 453 500 420 700 727 300 .
        Total kapital 856 500 704 400 1 228 000 .
Soliditetsgrad 52,9 59,7 59,2 .
Avkastning på total kapital 7 820 -390 55 400 .
        Kapital under räkenskapsåret 790 100 700 500 1 103 000 .
Avkastnings % på kapital 1,0 -0,1 5,0 .

7667418

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/