LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Fjäderfäproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Fjäderfägårdar
Medeltal 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Gårdar representerade 240 170 40 20
Gårdar 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 45,1 46,2 58,8 .
Djurenheter 243,8 199,2 295,3 .
Företagarvinst -26 100 -31 700 7 800 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 33 500 34 200 32 000 .
        +Räntekravet 21 500 20 200 33 300 .
Företagarinkomst 28 900 22 600 73 100 .
Lönsamhetskoefficient 0,52 0,42 1,12 .
Företagarinkomst 28 900 22 600 73 100 .
        - Räntekrav -21 500 -20 100 -33 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 7 370 2 410 39 800 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 580 2 630 2 460 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,9 0,9 16,2 .
Eget kapital 453 000 421 000 727 300 .
        Total kapital 853 200 704 300 1 228 000 .
Soliditetsgrad 53,1 59,8 59,2 .
Avkastning på total kapital 7 750 -240 55 400 .
        Kapital under räkenskapsåret 788 000 700 200 1 103 000 .
Avkastnings % på kapital 1,0 -0,0 5,0 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/