LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Får, getter och övrig betesdjur
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                      2008    
Får och getgårdar
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000
Gårdar representerade 2 600 240 1 090 1 200 70
Gårdar 20<n<30 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 27,2 . 22,9 30,7 .
Djurenheter 9,5 . 5,4 13,9 .
Företagarvinst -38 600 . -33 200 -47 700 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 28 700 . 22 900 38 300 .
        +Räntekravet 6 770 . 6 350 7 360 .
Företagarinkomst -3 540 . -3 930 -2 660 .
Lönsamhetskoefficient -0,10 . -0,13 -0,06 .
Företagarinkomst -3 540 . -3 930 -2 660 .
        - Räntekrav -6 460 . -6 350 -6 750 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -10 000 . -10 200 -9 420 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 200 . 1 760 2 940 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -4,5 . -5,8 -3,2 .
Eget kapital 134 800 . 129 000 144 800 .
        Total kapital 196 600 . 133 800 267 200 .
Soliditetsgrad 68,6 . 96,4 54,2 .
Avkastning på total kapital -29 100 . -26 600 -34 800 .
        Kapital under räkenskapsåret 192 700 . 132 100 260 300 .
Avkastnings % på kapital -15,1 . -20,2 -13,4 .

7667428

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/