LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Får, getter och övrig betesdjur
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Får och getgårdar
Medeltal 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000
Gårdar representerade 1 280 980 280 20
Gårdar 11<n<20 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 23,5 . 38,9 .
Djurenheter 13,6 . 19,3 .
Företagarvinst -25 900 . -32 500 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 27 900 . 32 200 .
        +Räntekravet 3 450 . 5 930 .
Företagarinkomst 5 350 . 5 590 .
Lönsamhetskoefficient 0,17 . 0,15 .
Företagarinkomst 5 350 . 5 590 .
        - Räntekrav -3 460 . -5 940 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 1 890 . -340 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 140 . 2 480 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,9 . -0,1 .
Eget kapital 73 100 . 130 000 .
        Total kapital 101 000 . 206 000 .
Soliditetsgrad 72,4 . 63,1 .
Avkastning på total kapital -21 400 . -23 800 .
        Kapital under räkenskapsåret 96 000 . 188 200 .
Avkastnings % på kapital -22,4 . -12,7 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/