LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Blandad produktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Gårdar med blandad produktion
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Gårdar representerade 2 670 90 700 380 940 520 20 0
Gårdar 60<n<70 0<n<4 5<n<10 5<n<10 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 72,7 . 33,3 45,4 80,4 136,3 . .
Djurenheter 31,2 . 4,9 18,6 32,1 66,0 . .
Företagarvinst -24 100 . -16 800 -34 200 -24 700 -24 900 . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 27 300 . 15 500 31 500 30 700 38 200 . .
        +Räntekravet 17 900 . 6 240 11 900 22 300 30 700 . .
Företagarinkomst 21 000 . 4 860 9 070 28 300 43 900 . .
Lönsamhetskoefficient 0,47 . 0,22 0,21 0,53 0,64 . .
Företagarinkomst 21 000 . 4 860 9 070 28 300 43 900 . .
        - Räntekrav -17 800 . -6 250 -11 800 -22 300 -30 600 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 3 160 . -1 380 -2 820 5 960 13 200 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 100 . 1 190 2 420 2 350 2 930 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 1,5 . -1,2 -1,2 2,5 4,5 . .
Eget kapital 367 000 . 126 100 240 400 459 500 637 600 . .
        Total kapital 460 900 . 181 200 274 700 548 100 836 400 . .
Soliditetsgrad 79,6 . 69,6 87,5 83,8 76,2 . .
Avkastning på total kapital -2 560 . -8 250 -20 400 850 13 200 . .
        Kapital under räkenskapsåret 449 500 . 176 900 275 900 532 000 810 500 . .
Avkastnings % på kapital -0,6 . -4,7 -7,4 0,2 1,6 . .

7667404

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/