LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Blandad produktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2008    
Gårdar med blandad produktion
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Gårdar representerade 2 960 290 810 390 880 560 20 0
Gårdar 70<n<80 0<n<4 11<n<20 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 67,6 . 33,1 45,3 79,2 137,0 . .
Djurenheter 28,0 . 4,7 18,4 33,3 61,7 . .
Företagarvinst -24 000 . -17 200 -34 200 -25 900 -24 200 . .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 25 700 . 15 600 31 500 30 800 37 500 . .
        +Räntekravet 16 200 . 6 140 11 700 21 600 30 500 . .
Företagarinkomst 17 900 . 4 470 8 990 26 400 43 700 . .
Lönsamhetskoefficient 0,43 . 0,21 0,21 0,50 0,64 . .
Företagarinkomst 17 900 . 4 470 8 990 26 400 43 700 . .
        - Räntekrav -16 200 . -6 150 -11 700 -21 600 -30 500 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 1 690 . -1 670 -2 750 4 840 13 200 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 970 . 1 190 2 420 2 360 2 880 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,8 . -1,4 -1,1 2,0 4,6 . .
Eget kapital 334 400 . 124 000 237 500 446 800 634 700 . .
        Total kapital 425 400 . 182 000 272 600 538 000 828 700 . .
Soliditetsgrad 78,6 . 68,1 87,1 83,0 76,6 . .
Avkastning på total kapital -4 040 . -8 600 -20 400 -870 13 600 . .
        Kapital under räkenskapsåret 415 400 . 177 600 273 800 521 800 805 000 . .
Avkastnings % på kapital -1,0 . -4,8 -7,5 -0,2 1,7 . .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/