SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Gårdar representerade 44 600 8 800 6 840 9 400 10 700 7 740 1 040 130 0
Gårdar 940<n<950 50<n<60 60<n<70 120<n<130 250<n<260 310<n<320 100<n<110 11<n<20 0<n<4
Odlingsareal 50,1 27,3 39,1 49,6 56,0 72,8 85,9 80,3 .
Djurenheter 25,3 0,1 1,6 7,9 29,6 69,3 142,0 291,1 .
Företagarvinst -23 800 -12 900 -19 900 -22 500 -30 200 -29 100 -47 900 -25 100 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 500 6 930 14 000 25 500 41 100 52 700 61 000 70 100 .
        +Räntekravet 12 500 5 570 8 080 10 600 14 700 20 800 32 100 30 400 .
Företagarinkomst 18 200 -400 2 160 13 500 25 600 44 600 45 200 75 300 .
Lönsamhetskoefficient 0,43 -0,03 0,10 0,38 0,46 0,61 0,49 0,75 .
Företagarinkomst 18 200 -400 2 160 13 500 25 600 44 600 45 200 75 300 .
        - Räntekrav -12 500 -5 580 -8 080 -10 500 -14 600 -20 900 -32 100 -30 300 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 5 640 -5 980 -5 920 2 960 10 900 23 600 13 100 45 000 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 260 530 1 070 1 960 3 150 4 050 4 690 5 390 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,5 -11,2 -5,5 1,5 3,5 5,8 2,8 8,3 .
Eget kapital 256 300 115 300 166 100 217 600 298 600 425 900 638 700 628 300 .
        Total kapital 349 900 134 800 196 200 277 100 386 500 644 900 1 138 000 1 269 000 .
Soliditetsgrad 73,2 85,5 84,6 78,5 77,3 66,0 56,1 49,5 .
Avkastning på total kapital -7 320 -6 130 -10 200 -9 300 -11 700 560 3 000 26 200 .
        Kapital under räkenskapsåret 340 700 132 100 191 800 270 700 378 500 621 100 1 121 000 1 191 000 .
Avkastnings % på kapital -2,1 -4,6 -5,4 -3,4 -3,1 0,1 0,3 2,2 .

7051679

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/