SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 44 600 13 800 5 980 1 200 1 030 11 200 4 330 2 600 1 640 230 2 670
Gårdar 940<n<950 150<n<160 70<n<80 60<n<70 20<n<30 360<n<370 90<n<100 20<n<30 60<n<70 11<n<20 60<n<70
Odlingsareal 50,1 52,5 44,2 1,0 35,9 50,2 60,9 27,2 67,5 45,1 72,7
Djurenheter 25,3 0,1 0,0 0,0 1,2 40,7 57,1 9,5 158,2 245,0 31,2
Företagarvinst -23 800 -17 700 -10 800 -42 100 -22 800 -25 200 -37 600 -38 600 -39 600 -26 100 -24 100
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 500 11 900 13 100 59 500 21 600 53 000 37 700 28 700 42 700 33 600 27 300
        +Räntekravet 12 500 10 900 8 390 6 720 10 800 14 800 15 700 6 450 22 400 21 600 17 900
Företagarinkomst 18 200 5 060 10 600 24 100 11 300 42 500 15 700 -3 540 25 400 29 000 21 000
Lönsamhetskoefficient 0,43 0,22 0,49 0,36 0,35 0,63 0,29 -0,10 0,39 0,53 0,47
Företagarinkomst 18 200 5 060 10 600 24 100 11 300 42 500 15 700 -3 540 25 400 29 000 21 000
        - Räntekrav -12 500 -10 800 -8 390 -6 760 -12 500 -14 800 -15 600 -6 460 -22 300 -21 500 -17 800
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 5 640 -5 830 2 200 17 400 -1 220 27 700 60 -10 000 3 050 7 400 3 160
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 260 910 1 000 4 570 1 660 4 070 2 900 2 200 3 280 2 580 2 100
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,5 -6,3 2,2 3,8 -0,7 6,8 0,1 -4,5 0,9 2,9 1,5
Eget kapital 256 300 224 200 172 200 110 800 213 700 308 000 314 200 134 800 444 000 453 500 367 000
        Total kapital 349 900 275 300 217 100 346 800 291 300 442 500 440 700 196 600 619 500 856 500 460 900
Soliditetsgrad 73,2 81,5 79,3 32,0 73,4 69,6 71,3 68,6 71,7 52,9 79,6
Avkastning på total kapital -7 320 -4 460 -200 -27 300 -5 870 -5 000 -16 500 -29 100 -10 300 7 820 -2 560
        Kapital under räkenskapsåret 340 700 268 300 214 800 334 800 290 300 424 200 435 600 192 700 618 200 790 100 449 500
Avkastnings % på kapital -2,1 -1,7 -0,1 -8,2 -2,0 -1,2 -3,8 -15,1 -1,7 1,0 -0,6

7051673

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/