SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
            Resultaträkning     2008    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 44 600 13 800 5 980 1 200 1 030 11 200 4 330 2 600 1 640 230 2 670
Gårdar 940<n<950 150<n<160 70<n<80 60<n<70 20<n<30 360<n<370 90<n<100 20<n<30 60<n<70 11<n<20 60<n<70
Odlingsareal 50,1 52,5 44,2 1,0 35,9 50,2 60,9 27,2 67,5 45,1 72,7
Djurenheter 25,3 0,1 0,0 0,0 1,2 40,7 57,1 9,5 158,2 245,0 31,2
Försäljningsintäkter 71 400 27 700 29 400 286 400 57 300 110 900 77 800 18 900 199 800 378 400 70 800
        Stöd 44 500 30 300 32 600 30 700 30 400 56 100 75 800 22 400 72 200 70 900 59 400
Omsättning 116 000 58 000 62 000 317 100 87 600 166 900 153 600 41 200 272 000 449 200 130 200
Bruttointäkter 127 000 58 100 63 800 324 400 91 700 190 800 180 200 50 600 287 900 470 700 140 400
        Rörliga kostnader -51 400 -19 800 -22 000 -226 900 -39 900 -65 200 -70 700 -19 600 -165 100 -324 700 -53 800
        Gårdsanvändning -10 600 -1 050 -1 080 -10 -310 -21 500 -29 400 -5 360 -24 100 -8 600 -11 100
        Företagarfamiljens löneanspråk -29 500 -11 800 -13 000 -59 400 -21 600 -52 900 -37 700 -28 600 -42 700 -33 500 -27 300
        Fastna kostander -20 600 -15 400 -15 300 -39 700 -17 100 -25 600 -26 100 -14 000 -29 000 -25 300 -23 100
Driftsbidrag 14 700 9 800 12 200 -1 870 12 700 25 400 16 100 -17 000 26 900 78 300 24 900
        Avskrivningar -22 400 -14 300 -12 600 -26 400 -18 500 -31 100 -33 100 -12 000 -38 500 -71 000 -27 800
Rörelseresultat -7 700 -4 530 -450 -28 300 -5 880 -5 740 -16 900 -29 100 -11 600 7 230 -2 900
        Nettofinansieringskostnader -3 580 -2 280 -2 030 -7 020 -4 470 -4 700 -5 040 -3 070 -5 650 -11 800 -3 400
Nettoresultat -11 200 -6 810 -2 490 -35 300 -10 300 -10 400 -22 000 -32 200 -17 200 -4 580 -6 300
        Räntekrav på eget kapital -12 500 -10 800 -8 390 -6 760 -12 500 -14 800 -15 600 -6 460 -22 300 -21 500 -17 800
Företagarvinst -23 800 -17 700 -10 800 -42 100 -22 800 -25 200 -37 600 -38 600 -39 600 -26 100 -24 100

7051667

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/