SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
____Balansräkning     2008    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 44 600 13 800 5 980 1 200 1 030 11 200 4 330 770 1 640 230 2 680
Gårdar 940<n<950 150<n<160 70<n<80 60<n<70 20<n<30 360<n<370 90<n<100 11<n<20 60<n<70 11<n<20 70<n<80
Odlingsareal 50,1 52,5 44,2 1,0 35,9 50,2 60,9 24,6 67,5 45,1 72,5
Djurenheter 25,3 0,1 0,0 0,0 1,2 40,7 57,2 14,2 158,2 245,0 31,1
AKTIVA 349 900 275 300 217 100 346 900 291 300 442 500 441 000 105 900 619 500 856 500 460 100
    Immateriella tillgångar 7 620 220 0 6 640 0 27 600 3 730 0 270 0 1 160
          Jordområden 110 100 134 900 92 500 10 800 106 000 92 100 94 900 19 700 174 800 146 000 169 000
          Byggnader 76 100 25 500 24 900 171 500 64 700 120 600 129 300 36 900 170 000 400 600 75 100
          Maskiner 68 500 53 300 43 700 57 800 52 700 90 200 90 800 17 000 101 400 142 600 92 800
          Täckdiken 19 900 22 400 18 200 500 11 600 18 900 17 500 5 850 29 400 21 500 34 200
          Växtbestånd 40 0 0 0 740 0 0 0 0 0 510
          Övriga anläggningstillgångar 310 90 140 500 260 670 310 0 120 680 340
Långfristiga placeringar 10 100 2 380 3 480 3 010 6 140 22 100 14 000 790 24 900 24 500 9 220
    Omsättningstillgångar 43 000 27 300 21 000 19 300 39 200 59 000 69 600 17 900 101 400 85 500 58 900
    Fordringar 10 800 7 060 12 000 33 200 9 770 7 810 18 500 6 610 15 900 35 100 14 800
    Bankdeposit och kassa 3 420 2 140 1 150 43 500 140 3 530 2 240 1 240 1 370 0 4 150
PASSIVA 349 900 275 300 217 100 346 900 291 300 442 500 441 000 105 900 619 500 856 500 460 100
  Eget kapital 256 300 224 200 172 200 110 800 213 700 308 000 314 500 76 400 444 000 453 500 366 300
Främmande kapital 93 600 51 000 44 900 236 000 77 600 134 400 126 500 29 500 175 600 403 000 93 800


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/