LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022e  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Växthusproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
                    Nyckeltal                                  2007    
Växthusföretag
Medeltal 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Gårdar representerade 1 260 340 680 220 20
Gårdar 60<n<70 0<n<4 30<n<40 11<n<20 5<n<10
Odlingsareal 0,3 . 0,3 0,8 1,0
Djurenheter 0,0 . 0,0 0,0 0,0
Företagarvinst -43 000 . -37 000 -10 400 -25 400
        + Företagarfamiljens löneanspråk 62 400 . 64 100 63 500 68 400
        +Räntekravet 6 650 . 4 900 14 400 12 500
Företagarinkomst 26 000 . 32 000 67 400 55 400
Lönsamhetskoefficient 0,38 . 0,46 0,87 0,69
Företagarinkomst 26 000 . 32 000 67 400 55 400
        - Räntekrav -6 660 . -4 910 -14 300 -12 500
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 19 300 . 27 000 53 000 42 900
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 4 950 . 5 080 5 030 5 420
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,9 . 5,3 10,5 7,9
Eget kapital 140 000 . 81 000 311 800 213 000
        Total kapital 377 600 . 223 000 640 600 924 500
Soliditetsgrad 37,1 . 36,3 48,7 23,0
Avkastning på total kapital -30 500 . -26 900 13 400 7 310
        Kapital under räkenskapsåret 314 900 . 214 800 616 200 839 100
Avkastnings % på kapital -9,7 . -12,5 2,2 0,9


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/