På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Svingårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 2.12.2023
                    Nyckeltal                      2007    
Svingårdar
Medeltal 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Gårdar representerade 1 820 20 590 970 210 20
Gårdar 60<n<70 0<n<4 11<n<20 30<n<40 11<n<20 0<n<4
Odlingsareal 68,0 . 43,7 76,0 102,9 .
Djurenheter 147,8 . 65,8 161,4 309,1 .
Företagarvinst -14 900 . -32 400 -12 500 20 500 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 40 600 . 32 900 43 000 48 600 .
        +Räntekravet 21 700 . 15 600 22 000 37 300 .
Företagarinkomst 47 400 . 16 000 52 500 106 400 .
Lönsamhetskoefficient 0,76 . 0,33 0,81 1,24 .
Företagarinkomst 47 400 . 16 000 52 500 106 400 .
        - Räntekrav -21 700 . -15 600 -22 000 -37 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 25 700 . 420 30 500 69 100 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 220 . 2 600 3 410 3 860 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 8,0 . 0,2 8,9 17,9 .
Eget kapital 457 400 . 325 300 465 000 786 400 .
        Total kapital 605 100 . 369 600 640 500 1 064 000 .
Soliditetsgrad 75,6 . 88,0 72,6 73,9 .
Avkastning på total kapital 13 100 . -15 000 17 300 68 900 .
        Kapital under räkenskapsåret 580 200 . 358 800 611 300 1 020 000 .
Avkastnings % på kapital 2,3 . -4,2 2,8 6,8 .

7051654

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/