På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Spannmål
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
                    Nyckeltal                                  2007    
Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Gårdar representerade 13 200 5 820 3 970 2 710 650 50
Gårdar 140<n<150 30<n<40 30<n<40 40<n<50 20<n<30 0<n<4
Odlingsareal 51,6 28,8 48,3 79,3 139,0 .
Djurenheter 0,1 0,0 0,1 0,2 0,6 .
Företagarvinst -4 280 -7 870 -6 970 2 180 14 300 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 12 100 8 800 12 300 16 400 22 000 .
        +Räntekravet 10 500 6 110 10 500 16 100 22 900 .
Företagarinkomst 18 400 7 050 15 800 34 700 59 300 .
Lönsamhetskoefficient 0,81 0,47 0,69 1,07 1,32 .
Företagarinkomst 18 400 7 050 15 800 34 700 59 300 .
        - Räntekrav -10 500 -6 120 -10 500 -16 100 -22 900 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 7 850 930 5 280 18 600 36 300 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 960 690 970 1 300 1 740 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 8,2 1,3 5,4 14,3 20,8 .
Eget kapital 223 200 129 100 221 700 341 100 494 700 .
        Total kapital 272 100 150 200 264 700 414 800 695 600 .
Soliditetsgrad 82,0 85,9 83,8 82,2 71,1 .
Avkastning på total kapital 8 300 -680 5 300 21 000 46 800 .
        Kapital under räkenskapsåret 259 700 144 800 254 100 395 800 662 300 .
Avkastnings % på kapital 3,2 -0,5 2,1 5,3 7,1 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/