På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Övrigt nötboskap
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                      2007    
Övriga nötboskapsgårdar
Medeltal 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 4 810 1 250 2 260 1 260 30
Gårdar 90<n<100 11<n<20 30<n<40 40<n<50 0<n<4
Odlingsareal 61,6 30,8 55,8 100,6 .
Djurenheter 60,1 22,3 49,1 115,0 .
Företagarvinst -22 300 -24 300 -22 800 -18 600 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 39 500 28 200 42 700 43 800 .
        +Räntekravet 13 400 6 460 12 300 21 300 .
Företagarinkomst 30 500 10 400 32 100 46 400 .
Lönsamhetskoefficient 0,58 0,30 0,58 0,71 .
Företagarinkomst 30 500 10 400 32 100 46 400 .
        - Räntekrav -13 300 -6 470 -12 200 -21 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 17 100 3 940 19 900 25 100 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 130 2 240 3 380 3 470 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,4 1,8 5,9 7,2 .
Eget kapital 284 800 131 500 263 600 456 000 .
        Total kapital 388 000 188 900 333 300 664 100 .
Soliditetsgrad 73,4 69,6 79,1 68,7 .
Avkastning på total kapital -3 620 -14 400 -6 860 13 100 .
        Kapital under räkenskapsåret 372 400 187 100 317 800 634 300 .
Avkastnings % på kapital -1,0 -7,7 -2,2 2,1 .

7051651

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/