På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Övrig växtodling
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2007    
Övriga växtodlingsgårdar
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 5 830 2 650 1 130 1 270 570 200 10
Gårdar 90<n<100 20<n<30 11<n<20 20<n<30 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 44,0 28,5 37,6 54,9 78,2 114,6 .
Djurenheter 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,4 .
Företagarvinst -7 580 -9 600 -7 210 -4 750 -17 800 25 500 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 13 700 5 920 10 900 17 100 37 100 41 900 .
        +Räntekravet 8 380 5 070 5 190 13 000 13 000 25 200 .
Företagarinkomst 14 500 1 390 8 910 25 300 32 200 92 700 .
Lönsamhetskoefficient 0,66 0,13 0,55 0,84 0,64 1,38 .
Företagarinkomst 14 500 1 390 8 910 25 300 32 200 92 700 .
        - Räntekrav -8 390 -5 070 -5 190 -12 900 -13 000 -25 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 6 100 -3 680 3 710 12 300 19 200 67 400 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 080 470 860 1 350 2 940 3 320 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,6 -7,8 4,3 9,1 6,5 20,3 .
Eget kapital 174 500 102 000 105 100 272 100 280 300 544 900 .
        Total kapital 218 300 119 300 139 100 302 200 436 400 751 000 .
Soliditetsgrad 79,9 85,5 75,6 90,0 64,2 72,6 .
Avkastning på total kapital 2 660 -3 830 -100 9 470 1 340 58 600 .
        Kapital under räkenskapsåret 209 900 117 800 137 800 289 400 407 500 699 600 .
Avkastnings % på kapital 1,3 -3,3 -0,1 3,3 0,3 8,4 .

7051660

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/