På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Frilandsproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
                    Nyckeltal                                  2007    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Gårdar representerade 1 140 420 180 260 210 70
Gårdar 11<n<20 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 36,0 . . . 51,5 .
Djurenheter 0,0 . . . 0,2 .
Företagarvinst -17 100 . . . -31 800 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 19 800 . . . 42 800 .
        +Räntekravet 10 200 . . . 11 600 .
Företagarinkomst 13 300 . . . 24 100 .
Lönsamhetskoefficient 0,44 . . . 0,44 .
Företagarinkomst 13 300 . . . 24 100 .
        - Räntekrav -10 500 . . . -13 100 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 2 690 . . . 10 900 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 570 . . . 3 390 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 1,7 . . . 3,2 .
Eget kapital 213 400 . . . 239 300 .
        Total kapital 255 300 . . . 344 400 .
Soliditetsgrad 83,6 . . . 69,5 .
Avkastning på total kapital -4 530 . . . -13 600 .
        Kapital under räkenskapsåret 249 500 . . . 340 000 .
Avkastnings % på kapital -1,8 . . . -4,0 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/