LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022e  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Får, getter och övrig betesdjur
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
                    Nyckeltal                                  2007    
Får och getgårdar
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000
Gårdar representerade 2 830 320 1 140 1 340 20
Gårdar 20<n<30 0<n<4 5<n<10 11<n<20 0<n<4
Odlingsareal 25,3 . 22,7 28,6 .
Djurenheter 9,1 . 4,9 14,4 .
Företagarvinst -33 600 . -28 700 -43 300 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 23 900 . 20 300 30 600 .
        +Räntekravet 6 380 . 5 930 7 440 .
Företagarinkomst -3 340 . -2 470 -5 320 .
Lönsamhetskoefficient -0,11 . -0,09 -0,14 .
Företagarinkomst -3 340 . -2 470 -5 320 .
        - Räntekrav -6 390 . -5 940 -7 450 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -9 730 . -8 410 -12 700 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 890 . 1 610 2 420 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -5,1 . -5,2 -5,3 .
Eget kapital 127 600 . 123 400 144 300 .
        Total kapital 188 300 . 128 900 264 900 .
Soliditetsgrad 67,8 . 95,8 54,5 .
Avkastning på total kapital -24 900 . -22 600 -31 200 .
        Kapital under räkenskapsåret 171 300 . 123 600 234 100 .
Avkastnings % på kapital -14,6 . -18,3 -13,4 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/