LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022e  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Blandad produktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
                    Nyckeltal                                  2007    
Gårdar med blandad produktion
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Gårdar representerade 2 900 100 560 730 1 000 490 20 0
Gårdar 60<n<70 0<n<4 0<n<4 5<n<10 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 74,6 . . 47,4 91,9 133,8 . .
Djurenheter 29,7 . . 18,1 26,1 82,1 . .
Företagarvinst -4 510 . . -8 430 80 11 500 . .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 26 500 . . 20 800 30 600 43 800 . .
        +Räntekravet 15 400 . . 8 850 21 100 27 100 . .
Företagarinkomst 37 400 . . 21 300 51 800 82 400 . .
Lönsamhetskoefficient 0,89 . . 0,72 1,00 1,16 . .
Företagarinkomst 37 400 . . 21 300 51 800 82 400 . .
        - Räntekrav -15 300 . . -8 860 -21 000 -27 000 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 22 000 . . 12 400 30 700 55 300 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 100 . . 1 650 2 420 3 470 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 10,5 . . 7,5 12,6 15,9 . .
Eget kapital 326 100 . . 188 000 445 000 577 500 . .
        Total kapital 440 200 . . 234 400 558 800 769 500 . .
Soliditetsgrad 74,1 . . 80,2 79,6 75,0 . .
Avkastning på total kapital 15 300 . . 2 840 25 200 45 600 . .
        Kapital under räkenskapsåret 418 600 . . 228 700 536 700 732 100 . .
Avkastnings % på kapital 3,7 . . 1,2 4,7 6,2 . .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/