SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022e  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
                    Nyckeltal                                  2007    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 46 200 13 200 5 830 1 260 1 140 12 100 4 810 2 830 1 820 270 2 900
Gårdar 950<n<960 140<n<150 90<n<100 60<n<70 11<n<20 360<n<370 90<n<100 20<n<30 60<n<70 11<n<20 60<n<70
Odlingsareal 49,2 51,6 44,0 0,3 36,0 47,1 61,6 25,3 68,0 58,0 74,6
Djurenheter 25,9 0,1 0,1 0,0 0,0 38,6 60,1 9,1 147,8 210,6 29,7
Företagarvinst -16 200 -4 280 -7 580 -43 000 -17 100 -27 800 -22 300 -33 600 -14 900 6 650 -4 510
        + Företagarfamiljens löneanspråk 30 100 12 100 13 700 62 400 19 800 52 300 39 500 23 900 40 600 32 500 26 500
        +Räntekravet 11 800 10 500 8 380 6 650 10 200 13 400 13 400 6 380 21 700 24 000 15 400
Företagarinkomst 25 600 18 400 14 500 26 000 13 300 37 900 30 500 -3 340 47 400 63 200 37 400
Lönsamhetskoefficient 0,61 0,81 0,66 0,38 0,44 0,58 0,58 -0,11 0,76 1,12 0,89
Företagarinkomst 25 600 18 400 14 500 26 000 13 300 37 900 30 500 -3 340 47 400 63 200 37 400
        - Räntekrav -11 700 -10 500 -8 390 -6 660 -10 500 -13 400 -13 300 -6 390 -21 700 -24 000 -15 300
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 13 800 7 850 6 100 19 300 2 690 24 500 17 100 -9 730 25 700 39 200 22 000
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 390 960 1 080 4 950 1 570 4 150 3 130 1 890 3 220 2 570 2 100
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,8 8,2 5,6 3,9 1,7 5,9 5,4 -5,1 8,0 15,2 10,5
Eget kapital 247 800 223 200 174 500 140 000 213 400 281 200 284 800 127 600 457 400 521 800 326 100
        Total kapital 333 200 272 100 218 300 377 600 255 300 394 800 388 000 188 300 605 100 725 400 440 200
Soliditetsgrad 74,4 82,0 79,9 37,1 83,6 71,2 73,4 67,8 75,6 71,9 74,1
Avkastning på total kapital -1 050 8 300 2 660 -30 500 -4 530 -9 950 -3 620 -24 900 13 100 37 200 15 300
        Kapital under räkenskapsåret 315 700 259 700 209 900 314 900 249 500 373 000 372 400 171 300 580 200 671 800 418 600
Avkastnings % på kapital -0,3 3,2 1,3 -9,7 -1,8 -2,7 -1,0 -14,6 2,3 5,5 3,7


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/