SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 7.12.2022
                    Nyckeltal                                  2007    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 46 200 13 200 5 830 1 260 1 140 12 100 4 810 880 1 820 270 2 910
Gårdar 950<n<960 140<n<150 90<n<100 60<n<70 11<n<20 360<n<370 90<n<100 11<n<20 60<n<70 11<n<20 70<n<80
Odlingsareal 49,2 51,6 44,0 0,3 36,0 47,1 61,6 20,7 68,0 58,0 74,5
Djurenheter 25,9 0,1 0,1 0,0 0,0 38,6 60,1 13,1 148,1 210,6 29,6
Företagarvinst -16 200 -4 280 -7 580 -43 000 -17 100 -27 800 -22 300 -28 600 -14 900 6 650 -4 590
        + Företagarfamiljens löneanspråk 30 100 12 100 13 700 62 400 19 800 52 300 39 500 26 300 40 600 32 500 26 500
        +Räntekravet 11 800 10 500 8 380 6 650 10 200 13 400 13 400 3 410 21 700 24 000 15 300
Företagarinkomst 25 600 18 400 14 500 26 000 13 300 37 900 30 500 1 030 47 400 63 200 37 300
Lönsamhetskoefficient 0,61 0,81 0,66 0,38 0,44 0,58 0,58 0,03 0,76 1,12 0,89
Företagarinkomst 25 600 18 400 14 500 26 000 13 300 37 900 30 500 1 030 47 400 63 200 37 300
        - Räntekrav -11 700 -10 500 -8 390 -6 660 -10 500 -13 400 -13 300 -3 420 -21 700 -24 000 -15 300
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 13 800 7 850 6 100 19 300 2 690 24 500 17 100 -2 380 25 700 39 200 21 900
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 390 960 1 080 4 950 1 570 4 150 3 130 2 080 3 220 2 570 2 100
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,8 8,2 5,6 3,9 1,7 5,9 5,4 -1,1 8,0 15,2 10,4
Eget kapital 247 800 223 200 174 500 140 000 213 400 281 200 284 800 69 000 458 100 521 800 325 400
        Total kapital 333 300 272 100 218 300 377 600 255 300 394 800 388 000 91 700 606 200 725 400 439 300
Soliditetsgrad 74,4 82,0 79,9 37,1 83,6 71,2 73,4 75,3 75,6 71,9 74,1
Avkastning på total kapital -1 040 8 300 2 660 -30 500 -4 530 -9 950 -3 620 -24 200 13 100 37 200 15 200
        Kapital under räkenskapsåret 315 800 259 700 209 900 314 900 249 500 373 000 372 400 90 200 581 200 671 800 417 700
Avkastnings % på kapital -0,3 3,2 1,3 -9,7 -1,8 -2,7 -1,0 -26,9 2,3 5,5 3,6


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/