SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022e  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
____Resultaträkning     2007    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 46 200 13 200 5 830 1 260 1 140 12 100 4 810 2 830 1 820 270 2 900
Gårdar 950<n<960 140<n<150 90<n<100 60<n<70 11<n<20 360<n<370 90<n<100 20<n<30 60<n<70 11<n<20 60<n<70
Odlingsareal 49,2 51,6 44,0 0,3 36,0 47,1 61,6 25,3 68,0 58,0 74,6
Djurenheter 25,9 0,1 0,1 0,0 0,0 38,6 60,1 9,1 147,8 210,6 29,7
Försäljningsintäkter 62 500 25 600 25 100 245 200 46 500 87 700 70 500 19 300 168 700 289 700 67 800
        Stöd 43 200 30 100 30 600 28 700 26 600 51 200 75 100 20 600 70 400 78 000 56 600
Omsättning 105 700 55 600 55 700 273 900 73 100 138 900 145 600 39 900 239 100 367 700 124 400
Bruttointäkter 123 400 66 700 62 600 288 200 82 600 162 900 174 600 48 100 278 500 389 200 148 900
        Rörliga kostnader -45 100 -17 000 -17 600 -200 400 -34 000 -53 200 -66 400 -17 100 -135 100 -219 100 -49 700
        Gårdsanvändning -9 000 -940 -830 0 -430 -17 900 -20 500 -4 310 -22 500 -16 600 -8 600
        Företagarfamiljens löneanspråk -30 100 -12 100 -13 600 -62 300 -19 800 -52 200 -39 400 -23 900 -40 600 -32 400 -26 500
        Fastna kostander -19 500 -14 100 -14 800 -33 500 -16 000 -23 100 -23 900 -14 800 -29 700 -31 700 -23 000
Driftsbidrag 19 600 22 400 15 600 -8 140 12 300 16 300 24 200 -12 100 50 400 89 200 40 900
        Avskrivningar -20 900 -14 100 -12 900 -22 900 -16 800 -26 800 -28 100 -12 800 -38 400 -52 100 -25 800
Rörelseresultat -1 340 8 240 2 580 -31 100 -4 530 -10 500 -3 910 -24 900 12 000 37 100 15 000
        Nettofinansieringskostnader -3 180 -2 010 -1 780 -5 280 -2 040 -3 850 -5 090 -2 310 -5 210 -6 400 -4 170
Nettoresultat -4 520 6 220 800 -36 400 -6 570 -14 400 -9 000 -27 200 6 800 30 700 10 800
        Räntekrav på eget kapital -11 700 -10 500 -8 390 -6 660 -10 500 -13 400 -13 300 -6 390 -21 700 -24 000 -15 300
Företagarvinst -16 200 -4 280 -7 580 -43 000 -17 100 -27 800 -22 300 -33 600 -14 900 6 650 -4 510


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/