SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
      Balansräkning     2007    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 46 200 13 200 5 830 1 260 1 140 12 100 4 810 2 830 1 820 270 2 900
Gårdar 950<n<960 140<n<150 90<n<100 60<n<70 11<n<20 360<n<370 90<n<100 20<n<30 60<n<70 11<n<20 60<n<70
Odlingsareal 49,2 51,6 44,0 0,3 36,0 47,1 61,6 25,3 68,0 58,0 74,6
Djurenheter 25,9 0,1 0,1 0,0 0,0 38,6 60,1 9,1 147,8 210,6 29,7
AKTIVA 333 200 272 100 218 300 377 600 255 300 394 800 388 100 188 300 605 100 725 400 440 200
    Immateriella tillgångar 7 420 130 20 5 790 0 25 700 3 400 340 40 0 1 920
          Jordområden 102 200 130 500 90 400 13 900 99 400 81 100 79 200 60 800 159 900 184 200 159 900
          Byggnader 73 300 26 900 27 700 209 200 43 500 106 400 104 700 54 700 168 900 220 700 83 000
          Maskiner 63 500 51 000 43 800 54 300 53 200 77 600 79 900 31 900 100 900 152 100 80 100
          Täckdiken 19 100 22 000 17 300 60 13 700 16 300 21 700 10 300 27 100 24 200 29 500
          Växtbestånd 50 0 20 0 1 090 0 0 0 0 0 360
          Övriga anläggningstillgångar 230 80 210 420 110 450 230 90 130 690 200
Långfristiga placeringar 9 310 2 100 4 310 2 590 4 550 20 200 7 490 4 960 22 600 36 500 8 020
    Omsättningstillgångar 42 500 27 800 20 100 14 000 27 200 54 900 71 100 17 700 104 700 70 800 55 400
    Fordringar 12 300 9 570 11 800 34 700 11 200 9 210 18 000 6 630 20 200 36 200 18 000
    Bankdeposit och kassa 3 350 1 860 2 630 42 600 1 290 2 790 2 300 940 690 20 3 690
PASSIVA 333 200 272 100 218 300 377 600 255 300 394 800 388 100 188 300 605 100 725 400 440 200
  Eget kapital 247 800 223 200 174 500 140 000 213 400 281 200 284 800 127 600 457 400 521 800 326 100
Främmande kapital 85 500 48 800 43 800 237 600 41 900 113 600 103 300 60 700 147 700 203 600 114 100

7051636

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/