SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
____Balansräkning     2007    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 46 200 13 200 5 830 1 260 1 140 12 100 4 810 880 1 820 270 2 910
Gårdar 950<n<960 140<n<150 90<n<100 60<n<70 11<n<20 360<n<370 90<n<100 11<n<20 60<n<70 11<n<20 70<n<80
Odlingsareal 49,2 51,6 44,0 0,3 36,0 47,1 61,6 20,7 68,0 58,0 74,5
Djurenheter 25,9 0,1 0,1 0,0 0,0 38,6 60,1 13,1 148,1 210,6 29,6
AKTIVA 333 300 272 100 218 300 377 600 255 300 394 800 388 100 91 700 606 200 725 400 439 300
    Immateriella tillgångar 7 420 130 20 5 790 0 25 700 3 400 0 40 0 1 910
          Jordområden 102 300 130 500 90 400 13 900 99 400 81 100 79 200 23 200 160 000 184 200 159 600
          Byggnader 73 300 26 900 27 700 209 200 43 500 106 400 104 700 30 600 169 200 220 700 82 900
          Maskiner 63 500 51 000 43 800 54 300 53 200 77 600 79 900 11 400 101 200 152 100 80 000
          Täckdiken 19 100 22 000 17 300 60 13 700 16 300 21 700 6 490 27 100 24 200 29 400
          Växtbestånd 50 0 20 0 1 090 0 0 0 0 0 360
          Övriga anläggningstillgångar 230 80 210 420 110 450 230 30 130 690 200
Långfristiga placeringar 9 320 2 100 4 310 2 590 4 550 20 200 7 490 710 22 600 36 500 8 020
    Omsättningstillgångar 42 500 27 800 20 100 14 000 27 200 54 900 71 100 12 000 104 900 70 800 55 300
    Fordringar 12 300 9 570 11 800 34 700 11 200 9 210 18 000 5 720 20 300 36 200 17 900
    Bankdeposit och kassa 3 350 1 860 2 630 42 600 1 290 2 790 2 300 1 420 690 20 3 680
PASSIVA 333 300 272 100 218 300 377 600 255 300 394 800 388 100 91 700 606 200 725 400 439 300
  Eget kapital 247 800 223 200 174 500 140 000 213 400 281 200 284 800 69 000 458 100 521 800 325 400
Främmande kapital 85 500 48 800 43 800 237 600 41 900 113 600 103 300 22 600 148 100 203 600 113 800


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/