SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2005    
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Gårdar representerade 44 700 7 820 6 120 11 100 12 000 7 160 450 30 20
Gårdar 880<n<890 80<n<90 60<n<70 140<n<150 270<n<280 260<n<270 30<n<40 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 48,5 34,8 42,7 45,8 52,2 65,4 63,1 50,8 .
Djurenheter 26,6 0,2 4,3 15,1 34,9 69,2 150,5 330,1 .
Företagarvinst -25 400 -15 400 -22 300 -26 000 -28 200 -33 200 -25 200 17 700 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 35 000 10 600 23 100 33 200 46 000 54 600 62 800 44 300 .
        +Räntekravet 12 100 7 100 8 560 10 200 13 900 19 500 26 500 38 700 .
Företagarinkomst 20 400 1 510 8 710 16 300 29 800 38 800 59 700 92 400 .
Lönsamhetskoefficient 0,43 0,09 0,28 0,38 0,50 0,52 0,67 1,11 .
Företagarinkomst 20 400 1 510 8 710 16 300 29 800 38 800 59 700 92 400 .
        - Räntekrav -10 700 -6 380 -8 000 -9 150 -11 900 -17 500 -22 100 -30 400 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 9 620 -4 870 710 7 190 17 800 21 300 37 500 62 000 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 840 860 1 870 2 700 3 740 4 430 5 100 3 600 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,4 -5,6 0,4 2,7 4,8 4,8 7,4 17,2 .
Eget kapital 219 600 128 000 161 500 186 200 247 500 358 700 440 600 623 000 .
        Total kapital 295 600 158 700 202 400 238 900 314 900 533 400 970 600 1 004 000 .
Soliditetsgrad 74,3 80,7 79,8 77,9 78,6 67,2 45,4 62,1 .
Avkastning på total kapital -12 100 -8 100 -13 000 -15 000 -13 900 -10 200 10 300 57 400 .
        Kapital under räkenskapsåret 286 800 155 900 199 500 234 200 304 900 510 500 936 100 984 000 .
Avkastnings % på kapital -4,2 -5,2 -6,5 -6,4 -4,6 -2,0 1,1 5,8 .

7051373

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/