SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
                    Nyckeltal                                  2005    
Medeltal A_område B_område C1_område C2_område C2p_område C3_område C4_område
Gårdar representerade 44 700 6 080 12 800 9 910 12 500 1 190 1 880 270
Gårdar 880<n<890 120<n<130 230<n<240 180<n<190 240<n<250 20<n<30 50<n<60 11<n<20
Odlingsareal 48,5 56,8 54,1 43,9 45,1 46,6 34,6 23,6
Djurenheter 26,6 18,4 24,3 30,1 30,2 28,2 27,0 16,8
Företagarvinst -25 400 -26 200 -25 700 -24 200 -26 900 -20 000 -20 500 -16 200
        + Företagarfamiljens löneanspråk 35 000 26 300 34 500 33 800 39 900 40 900 38 300 30 600
        +Räntekravet 10 700 13 300 11 900 9 760 10 000 8 110 7 040 4 430
Företagarinkomst 20 400 13 300 20 600 19 300 23 100 28 900 24 800 18 800
Lönsamhetskoefficient 0,45 0,34 0,44 0,44 0,46 0,59 0,55 0,54
Företagarinkomst 20 400 13 300 20 600 19 300 23 100 28 900 24 800 18 800
        - Räntekrav -10 700 -13 200 -11 800 -9 770 -10 100 -8 120 -7 040 -4 430
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 9 630 30 8 690 9 550 12 900 20 800 17 800 14 400
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 840 2 130 2 800 2 750 3 230 3 320 3 110 2 480
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,4 0,0 3,1 3,5 4,0 6,3 5,7 5,8
Eget kapital 219 600 270 500 241 400 198 400 207 900 169 600 147 200 90 900
        Total kapital 295 600 347 000 320 900 275 800 283 000 244 700 201 100 127 000
Soliditetsgrad 74,3 77,9 75,2 71,9 73,4 69,3 73,2 71,6
Avkastning på total kapital -12 100 -10 600 -11 300 -12 000 -14 200 -9 460 -11 600 -10 400
        Kapital under räkenskapsåret 286 800 338 400 314 000 269 900 271 800 228 200 184 900 122 900
Avkastnings % på kapital -4,2 -3,2 -3,6 -4,5 -5,2 -4,1 -6,3 -8,5


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/