SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                      2005    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 44 700 8 910 5 850 1 370 1 200 14 400 5 290 2 470 2 210 350 2 590
Gårdar 880<n<890 120<n<130 90<n<100 50<n<60 5<n<10 370<n<380 70<n<80 11<n<20 70<n<80 11<n<20 50<n<60
Odlingsareal 48,5 61,7 45,8 0,6 37,1 44,2 49,4 29,7 63,4 63,9 64,3
Djurenheter 26,6 0,1 0,4 0,0 0,0 33,7 45,7 11,7 134,6 173,0 26,8
Företagarvinst -25 400 -17 400 -14 900 -32 300 -9 660 -33 400 -29 400 -31 500 -23 300 -910 -26 000
 + Företagarfamiljens löneanspråk 35 000 14 400 16 700 58 500 27 500 51 900 39 500 39 600 37 000 35 600 29 400
        +Räntekravet 10 700 10 500 8 030 7 090 9 400 11 200 11 000 6 810 18 200 16 500 13 200
Företagarinkomst 20 400 7 450 9 800 33 200 29 100 29 600 21 100 14 800 31 900 51 200 16 500
Lönsamhetskoefficient 0,45 0,30 0,40 0,51 0,79 0,47 0,42 0,32 0,58 0,98 0,39
Företagarinkomst 20 400 7 450 9 800 33 200 29 100 29 600 21 100 14 800 31 900 51 200 16 500
        - Räntekrav -10 700 -10 400 -8 030 -7 090 -11 200 -11 200 -10 900 -6 820 -18 100 -16 400 -13 100
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 9 620 -3 020 1 770 26 100 17 800 18 400 10 100 8 000 13 700 34 700 3 330
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 840 1 170 1 350 4 750 2 230 4 210 3 210 3 210 3 000 2 890 2 390
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,4 -2,6 1,3 5,5 8,0 4,4 3,1 2,5 4,6 12,0 1,4
Eget kapital 219 600 212 600 161 900 132 000 201 300 234 100 226 200 137 800 371 000 340 700 266 500
        Total kapital 295 600 273 500 212 400 242 700 279 300 316 000 301 700 190 800 514 300 520 600 350 100
Soliditetsgrad 74,3 77,7 76,2 54,4 72,1 74,1 75,0 72,2 72,1 65,4 76,1
Avkastning på total kapital -12 100 -4 850 -5 110 -22 500 4 580 -19 600 -16 000 -22 900 -650 21 600 -10 200
        Kapital under räkenskapsåret 286 800 266 800 208 500 242 300 264 600 302 300 294 100 189 200 500 700 510 900 344 700
Avkastnings % på kapital -4,2 -1,8 -2,5 -9,3 1,7 -6,5 -5,5 -12,1 -0,1 4,2 -3,0

7051367

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/