SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
            Resultaträkning     2005    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 44 700 8 910 5 850 1 370 1 200 14 400 5 290 2 470 2 210 350 2 590
Gårdar 880<n<890 120<n<130 90<n<100 50<n<60 5<n<10 370<n<380 70<n<80 11<n<20 70<n<80 11<n<20 50<n<60
Odlingsareal 48,5 61,7 45,8 0,6 37,1 44,2 49,4 29,7 63,4 63,9 64,3
Djurenheter 26,6 0,1 0,4 0,0 0,0 33,7 45,7 11,7 134,6 173,0 26,8
Försäljningsintäkter 57 600 18 800 33 300 207 400 79 000 67 600 46 900 24 900 143 300 227 800 57 200
        Stöd 42 400 36 600 27 800 30 700 27 700 46 100 58 200 21 200 66 100 75 800 50 800
Omsättning 100 000 55 400 61 100 238 100 106 700 113 800 105 000 46 000 209 400 303 600 107 900
Bruttointäkter 111 800 57 700 66 500 242 100 134 400 128 900 122 900 76 600 225 600 311 100 112 100
        Rörliga kostnader -43 400 -17 300 -22 700 -152 800 -53 600 -42 900 -45 600 -31 800 -113 700 -178 400 -47 400
        Gårdsanvändning -7 780 -800 -600 0 -140 -13 400 -15 900 -3 230 -14 600 -8 160 -5 890
        Företagarfamiljens löneanspråk -35 000 -14 400 -16 700 -58 400 -27 400 -51 800 -39 500 -39 500 -37 000 -35 600 -29 400
        Fastna kostander -18 800 -15 100 -17 800 -36 900 -22 900 -19 600 -18 300 -10 600 -26 800 -28 300 -18 300
Driftsbidrag 6 750 10 000 8 540 -6 210 30 100 1 010 3 390 -8 650 33 300 60 400 11 000
        Avskrivningar -19 200 -14 900 -13 700 -17 800 -25 500 -21 100 -19 600 -14 300 -34 300 -38 900 -21 400
Rörelseresultat -12 400 -4 950 -5 230 -24 000 4 550 -20 100 -16 200 -22 900 -1 040 21 400 -10 400
        Nettofinansieringskostnader -2 170 -2 010 -1 690 -1 210 -2 920 -2 110 -2 190 -1 760 -4 090 -5 850 -2 480
Nettoresultat -14 600 -6 950 -6 920 -25 200 1 640 -22 200 -18 400 -24 700 -5 120 15 600 -12 900
        Räntekrav på eget kapital -10 700 -10 400 -8 030 -7 090 -11 200 -11 200 -10 900 -6 820 -18 100 -16 400 -13 100
Företagarvinst -25 400 -17 400 -14 900 -32 300 -9 660 -33 400 -29 400 -31 500 -23 300 -910 -26 000

7051361

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/