SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
      Balansräkning     2005    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 44 700 8 910 5 850 1 370 1 200 14 400 5 290 2 470 2 210 350 2 590
Gårdar 880<n<890 120<n<130 90<n<100 50<n<60 5<n<10 370<n<380 70<n<80 11<n<20 70<n<80 11<n<20 50<n<60
Odlingsareal 48,5 61,7 45,8 0,6 37,1 44,2 49,4 29,7 63,4 63,9 64,3
Djurenheter 26,6 0,1 0,4 0,0 0,0 33,7 45,7 11,7 134,6 173,0 26,8
AKTIVA 295 600 273 500 212 500 242 700 279 300 316 100 301 800 190 800 514 300 520 600 350 100
    Immateriella tillgångar 7 910 0 280 5 290 0 20 900 7 620 620 0 0 780
          Jordområden 89 000 134 600 85 100 10 600 49 400 66 400 73 000 65 800 129 700 136 400 140 600
          Byggnader 60 100 26 600 25 300 111 500 83 500 73 700 68 100 33 200 150 100 168 100 58 400
          Maskiner 59 800 54 900 49 300 31 100 66 400 63 900 57 200 49 200 94 500 101 900 69 300
          Täckdiken 16 800 22 800 15 000 80 14 100 14 900 15 700 9 600 24 900 21 400 22 900
          Växtbestånd 310 0 40 0 9 920 20 0 0 0 0 510
          Övriga anläggningstillgångar 330 100 410 250 1 700 440 150 90 170 970 370
Långfristiga placeringar 8 750 2 140 3 980 6 370 5 510 16 600 5 300 4 560 16 400 13 300 5 060
    Omsättningstillgångar 35 500 20 500 17 600 10 600 27 700 44 400 54 000 20 500 77 400 49 100 32 800
    Fordringar 14 000 10 400 12 900 18 300 21 000 13 100 19 900 5 190 20 600 29 400 17 000
    Bankdeposit och kassa 3 040 1 530 2 470 48 600 0 1 660 940 1 920 580 0 2 320
PASSIVA 295 600 273 500 212 500 242 700 279 300 316 100 301 800 190 800 514 300 520 600 350 100
  Eget kapital 219 600 212 600 161 900 132 000 201 300 234 100 226 200 137 800 371 000 340 700 266 500
Främmande kapital 76 000 60 900 50 500 110 800 78 000 81 900 75 600 53 000 143 300 179 900 83 500

7051364

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/