SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordmån klassifikation
  Period   Egna val   Info


Stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordmån Webbtjänst(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Jordmån data. 7.12.2022
        Ytjordarter  national  klassifikation             2011    
C4_område C3_område C2p_område C2_område C1_område B_område A_område Totalt
Åkerareal 13.345 89.605 56.710 618.401 535.919 668.958 450.884 2433822
MINERALJORDAR 9.081 58.538 47.237 491.441 436.748 604.812 421.507 2069364
Mineraljordars andel av åkerarealen % 68,1 65,3 83,3 79,5 81,5 90,4 93,5 85,0
    Grova mineraljordar 9.081 58.435 35.876 434.083 373.476 273.644 71.527 1256123
    Grova mineraljordars andel av åkerarealen % 68,1 65,2 63,3 70,2 69,7 40,9 15,9 51,6
    Morän och klippor 5.161 31.553 19.410 196.337 166.769 100.291 45.571 565.091
    Grovkorniga sorterande 3.802 16.685 5.786 74.256 49.302 63.229 13.549 226.609
    Finkorniga sorterad 118 10.197 10.680 163.490 157.406 110.124 12.407 464.423
    Lerjordar 0 103 11.361 57.358 63.271 331.168 349.980 813.241
    Lerjordars andel av åkerarealen % 0,0 0,1 20,0 9,3 11,8 49,5 77,6 33,4
HUMUSJORDAR 4.264 31.067 9.473 126.960 99.171 64.146 29.377 364.458
Humusjordars andel av åkerarealen % 31,9 34,7 16,7 20,5 18,5 9,6 6,5 15,0
    Mulljordar 0 36 139 7.018 45.870 27.884 21.548 102.495
    Torvjordar 4.264 31.031 9.335 119.942 53.301 36.261 7.829 261.962


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/