Rotsida copy 2018


https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/economydoctor/
 FADN Standard Results (SO)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SO)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Standard Results (SGM)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SGM)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 Renhushållning
Resultaten 2019/20 publicerade 18.03.2021
 Kostnaden för den renar ekonomin
Resultaten 2019/20 publicerade 18.03.2021
 Biodling
Resultaten 2019-2020 publicerade 18.08.2021
 Enhetskostnader av Biodling
Resultaten 2019-2020 publicerade 18.08.2021
 Pälsdjurproduktion
Resultat av räkenskapsår 2006
 Kustfiske
Resultaten 2019 publicerade 03.11.2020
 Havsfiske
Resultaten 2019 publicerade 15.06.2021
 Vattenbruk
Resultaten 2019 publicerade 15.06.2021
 Fiskförädling och fiskhandel
Resultaten 2019 publicerade 15.06.2021
 Jordmån klassifikation
Resultaten publicerade 11.03.2014
Resultaten uppdaterad 10.04.2017
 Växthusgasutsläppen
Resultaten 2019 publicerade 24.06.2021
 PeltoOptimi-verktyget
Tjänsten publicerade 9.9.2019

 Jordbruks- och trädgårdsproduktion
Preliminära resultat 2020e uppdaterad 26.08.2021
Prognoserna 2021E publicerade 07.09.2021
 Lantbrukets Totalkalkyl
Resultaten 2019 uppdaterad 14.05.2021
Prognoserna 2020 publicerade 14.05.2021
 Produktivitet
Bli publicerad ...

 Direktförsäljning av Jordbruksprodukter
Resultaten 2019 uppdaterad 24.06.2021
 Konsekvensanalys
Tjänsten publicerade 27.04.2021
 Jordbrukets strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2019
Resultaten uppdaterad 26.06.2021
Preliminära resultat 2020e uppdaterad 26.08.2021
 Prognos av strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2030E
Prognoserna 2020-2030 uppdaterad 17.02.2021
 Produktionsinriktningsbyten
Tjänsten publicerade 15.12.2020
 Produktionsstruktur
Produktionsstruktur 2000-2019
Resultaten 2019 uppdaterad 01.06.2021
 Koncentration av produktion
Resultaten 2019 uppdaterad 01.06.2021

Luke.fi nyheter RSS

 

Produktion: © Naturresursinstitutet LUKE | www.luke.fi/sv/