Rotsida copy 2018


https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/economydoctor/
 FADN Standard Results (SO)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SO)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Standard Results (SGM)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SGM)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 Renhushållning
Resultaten 2019/20 publicerade 18.03.2021
 Kostnaden för den renar ekonomin
Resultaten 2019/20 publicerade 18.03.2021
 Biodling
Resultaten 2016-2018 publicerade 20.05.2019
 Enhetskostnader av Biodling
Resultaten 2016-2018 publicerade 20.05.2019
 Pälsdjurproduktion
Resultat av räkenskapsår 2006
 Kustfiske
Resultaten 2019 publicerade 03.11.2020
 Havsfiske
Resultaten 2018 publicerade 27.10.2020
 Vattenbruk
Resultaten 2018 publicerade 27.10.2020
 Fiskförädling och fiskhandel
Resultaten 2018 publicerade 27.10.2020
 Jordmån klassifikation
Resultaten publicerade 11.03.2014
Resultaten uppdaterad 10.04.2017
 Växthusgasutsläppen
Resultaten 2000-2017 uppdaterad 14.07.2020
Resultaten 2018 publicerade 14.07.2020
 PeltoOptimi-verktyget
Tjänsten publicerade 9.9.2019

 Jordbruks- och trädgårdsproduktion
Prognoserna 2020E uppdaterad 18.02.2021
Resultaten 2019 publicerade 18.02.2021
 Lantbrukets Totalkalkyl
Resultaten 2022-2018 uppdaterad 18.02.2021
Resultaten 2019 publicerade 18.02.2021
 Produktivitet
Bli publicerad ...

 Direktförsäljning av Jordbruksprodukter
Resultaten 2019 publicerade 18.02.2021
 Jordbrukets strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2019
Resultaten uppdaterad 14.12.2020
 Prognos av strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2030E
Prognoserna 2020-2030 uppdaterad 17.02.2021
 Produktionsinriktningsbyten
Tjänsten publicerade 15.12.2020
 Produktionsstruktur
Produktionsstruktur 2000-2018
Tjänsten publicerade 08.12.2020
 Koncentration av produktion
Resultaten 2019 publicerade 16.12.2020

Luke.fi nyheter RSS

 

Produktion: © Naturresursinstitutet LUKE | www.luke.fi/sv/