Rotsida copy 2018


https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/economydoctor/
 FADN Standard Results (SO)
Jordbruksresultat av EU:s
medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SO)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat
enligt medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Standard Results (SGM)
Jordbruksresultat av EU:s
medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SGM)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat
enligt medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 Renhushållning
Resultaten 2022/2023 publicerade 19.02.2024
 Kostnaden för den renar ekonomin
Resultaten 2022/2023 publicerade 19.02.2024
 Biodling
Resultaten 2015-2021 uppdaterad 28.06.2023
Resultaten 2022 uppdaterad 12.12.2023
 Enhetskostnader av Biodling
Resultaten 2015-2021 uppdaterad 28.06.2023
Resultaten 2022 uppdaterad 12.12.2023
 Pälsdjursproduktion
Resultat av räkenskapsår 2006 och
2019-2021 för deltagare.
Resultaten 2019-2021 publicerade 22.05.2023
 Kustfiske
Resultaten 2022 publicerade 18.01.2024
 Havsfiske
Resultaten 2021 publicerade 15.06.2023
 Vattenbruk
Resultaten 2021 publicerade 15.06.2023
 Fiskförädling och fiskhandel
Resultaten 2021 publicerade 15.06.2023
 Jordmån klassifikation
Resultaten publicerade 11.03.2014
Resultaten uppdaterad 10.04.2017
 Växthusgasutsläppen
Resultaten 2015-2020 uppdaterad 10.10.2023
 PeltoOptimi-verktyget
Resultaten uppdaterad 22.04.2021

 Jordbruks- och trädgårdsproduktion
Resultaten 2015-2021 uppdaterad 26.01.2024
Resultaten 2022 publicerade 15.12.2023
Prognoserna 2023E uppdaterad 26.01.2024
 Lantbrukets Totalkalkyl
Resultaten 2015-2020 uppdaterad 16.10.2023
Resultaten 2021-2022 uppdaterad 30.01.2024
Prognoserna 2023E uppdaterad 30.01.2024
 Direktförsäljning av Jordbruksprodukter
Resultaten 2015-2021 uppdaterad 10.10.2023
Resultaten 2022 publicerade 04.01.2024
 Konsekvensanalys
Resultaten 2022 publicerade 20.12.2023
Analys av investeringseffekter uppdaterad 29.08.2023
 Mjölkrådgivningsdata
Resultat från projektet Jordbrukets data-analys 2016-2018, servicen publicerad 9.1.2024
 Inkomstutveckling för jordbruksföretagare
Resultat från 2004-2021
Tjänsten publicerad 16.02.2024
 Jordbrukets strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2023E
Resultaten 2015-2022 uppdaterad 26.01.2024
Preliminära resultat 2023E publicerade 04.01.2024
Prognoserna 2023E uppdaterad 13.11.2023
 Prognos av strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2030E
Prognoserna 2021-2030E uppdaterad 04.11.2021
 Produktionsinriktningsbyten
Resultaten 2015-2022 uppdaterad 26.01.2024
Preliminära resultat 2023e publicerade 15.01.2024
 Produktionsstruktur
Produktionsstruktur 2000-2023E
Resultaten 2015-2022 uppdaterad 26.01.2024
Preliminära resultat 2023E publicerade 03.01.2024
 Koncentration av produktion
Resultaten 2015-2022 uppdaterad 26.01.2024
Preliminära resultat 2023e publicerade 12.01.2024

Luke.fi nyheter RSS

 

Produktion: © Naturresursinstitutet LUKE | www.luke.fi/sv/