Rotsida copy 2018


https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/economydoctor/
 FADN Standard Results (SO)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SO)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Standard Results (SGM)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SGM)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 Renhushållning
Resultaten 2018/19 publicerade 02.04.2020
Prognoserna 2019/20E publicerade 05.05.2020
 Kostnaden för den renar ekonomin
Resultaten 2018/19 publicerade 02.04.2020
 Biodling
Resultaten 2016-2018 publicerade 20.05.2019
 Enhetskostnader av Biodling
Resultaten 2016-2018 publicerade 20.05.2019
 Pälsdjurproduktion
Resultat av räkenskapsår 2006
 Kustfiske
Resultaten 2019 publicerade 03.11.2020
 Havsfiske
Resultaten 2018 publicerade 27.10.2020
 Vattenbruk
Resultaten 2018 publicerade 27.10.2020
 Fiskförädling och fiskhandel
Resultaten 2018 publicerade 27.10.2020

 Jordbruks- och trädgårdsproduktion
Resultaten 2011-2018 uppdaterad 17.07.2020
Preliminära resultat 2019e uppdaterad 30.11.2020
Prognoserna 2020E publicerade 09.09.2020
 Lantbrukets Totalkalkyl
Resultaten 2011-2017 uppdaterad 30.09.2019
Resultaten 2018 publicerade 19.12.2019
 Produktivitet
Bli publicerad ...

 Direktförsäljning av Jordbruksprodukter
Tjänsten publicerade 03.04.2019
Resultaten 2018 publicerade 17.01.2020
 Jordbrukets strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2018
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 Produktionsstruktur
Bli publicerad ...
 Koncentration av produktion
Resultaten uppdaterad 04.03.2020
 Prognos av strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2028E
Prognoserna 2027, 2028 publicerade 17.07.2020
 Jordmån klassifikation
Resultaten publicerade 11.03.2014
Resultaten uppdaterad 10.04.2017
 Växthusgasutsläppen
Resultaten 2000-2017 uppdaterad 14.07.2020
Resultaten 2018 publicerade 14.07.2020
 PeltoOptimi-verktyget
Tjänsten publicerade 9.9.2019

Luke.fi nyheter RSS

 

Produktion: © Naturresursinstitutet LUKE | www.luke.fi/sv/