Rotsida copy 2018


https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/economydoctor/
 FADN Standard Results (SO)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SO)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 2004-2018p
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Standard Results (SGM)
Jordbruksresultat av EU:s medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SGM)
Nyckeltal räknad av EU:s resultat enligt medlemsländer 1989-2009
Resultaten uppdaterad 17.07.2020
 Renhushållning
Resultaten 2019/20 uppdaterad 06.04.2022
Resultaten 2020/21 publicerade 06.04.2022
 Kostnaden för den renar ekonomin
Resultaten 2019/20 uppdaterad 06.04.2022
Resultaten 2020/21 publicerade 06.04.2022
 Biodling
Resultaten 2021 publicerade 15.02.2023
 Enhetskostnader av Biodling
Resultaten 2021 publicerade 15.02.2023
 Pälsdjurproduktion
Resultat av räkenskapsår 2006 och 2019 för deltagare.
Resultaten 2019 publicerade 15.10.2021
 Kustfiske
Resultaten 2021 publicerade 11.10.2022
 Havsfiske
Resultaten 2020 publicerade 15.06.2022
 Vattenbruk
Resultaten 2020 publicerade 15.06.2022
 Fiskförädling och fiskhandel
Resultaten 2020 publicerade 15.06.2022
 Jordmån klassifikation
Resultaten publicerade 11.03.2014
Resultaten uppdaterad 10.04.2017
 Växthusgasutsläppen
Resultaten 2020 publicerade 15.09.2022
 PeltoOptimi-verktyget
Resultaten uppdaterad 22.04.2021

 Jordbruks- och trädgårdsproduktion
Resultaten 2021 publicerade 21.02.2023
Prognoserna 2022E uppdaterad 24.02.2023
 Lantbrukets Totalkalkyl
Resultaten 2021 publicerade 24.02.2023
Prognoserna 2022E uppdaterad 24.02.2023
 Direktförsäljning av Jordbruksprodukter
Resultaten 2021 publicerade 22.02.2023
 Konsekvensanalys
Resultaten 2021 publicerade 22.02.2023
 Jordbrukets strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2021
Resultaten 2021 publicerade 06.10.2022
Prognoserna 2022E uppdaterad 24.02.2023
 Prognos av strukturutveckling
Strukturutveckling 2000-2030E
Prognoserna 2021-2030E uppdaterad 04.11.2021
 Produktionsinriktningsbyten
Resultaten 2021 publicerade 06.10.2022
 Produktionsstruktur
Produktionsstruktur 2000-2021
Resultaten 2021 publicerade 06.10.2022
 Koncentration av produktion
Resultaten 2021 publicerade 06.10.2022

Luke.fi nyheter RSS

 

Produktion: © Naturresursinstitutet LUKE | www.luke.fi/sv/